چطور در کمتر از 12 ساعات 100 میلیون فروختیم

 

در این کتاب نشان دادیم که چطور از صفر در کمتر از یک هفته به 100 میلیون فروش خالص رسیدیم. این کتاب را دانلود کن و دستور العمل هایش را اجرا کن، امیدوارم دفعه بعد داستان فروش عالی تو را در این کتاب بنوسیم

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه