Δωρεάν Μαθήματα Σκάκι

www.rules-chess-strategies.com

Διαβάστε εδώ τα περιεχόμενα· είναι όλα δωρεάν!

Πρώτο Πλεονέκτημα

Μαθήματα σε Βίντεο

Ολοκληρωμένα μαθήματα από τον προπονητή σκάκι, Άγγελο Καίσαρη.

Δεύτερο Πλεονέκτημα

Τα αρχεία από το μάθημα είναι σε μορφή PGN.

Οι παρτίδες του θεωρητικού μέρους είναι σε μορφή PGN και έτσι μπορείτε να τις μελετήσετε ξανά και ξανά.

Τρίτο Πλεονέκτημα

Τα κείμενα τον μαθημάτων είναι σε μορφή PDF.

Τα σχόλια είναι σε μορφή PDF, έτσι λοιπόν μπορείτε να τις μελετήσετε και μετά το μάθημα, καθώς και να τις εκτυπώσετε.

Τέταρτο Πλεονέκτημα

Θα μάθετε όλους τους βασικούς κανόνες!

Οι βασικοί κανόνες στο σκάκι είναι πολύ σημαντικοί. Όταν τους μάθετε θα μπορείτε να παίζετε σωστά και καλά.

Πέμπτο Πλεονέκτημα

Τα μαθήματα έχουν φτιαχτεί για να έχετε άμεσα πρακτικά αποτελέσματα.

Εδώ δεν θα μάθετε απλά τις κινήσεις, αλλά πώς να εφαρμόζετε τις τακτικές και τις στρατηγικές στην πράξη, έτσι ώστε να κερδίζετε και θεωρικά ισχυρότερους αντιπάλους από εσάς.

Έκτο Πλεονέκτημα

Πρακτικό Μέρος

Το πρακτικό μέρος περιέχει παρτίδες με σχόλια και ανάλυση.


Κάντε την κίνηση που κερδίζει...