حاصل دوره

ایجاد یک شعار اثرگذار؛

پیدا کردن مدل کسب و کار ویژه خودتان؛

مشخص کردن نوع گارانتی با توجه به مدل کسب و کارتان که منجر به فروش بیشتر می‌شود؛

نحوه قیمت‌گذاری محصولات برای فروش بیشتر؛

.مشخص شدن نقطه قوت و تمایز محصولات شما


مخاطب دوره

مدرسان، صاحبان کسب و کار

مدیران بازاریابی و فروش، مدیران استارت‌آپ‌ها