چرا خواندن این کتاب را به شما توصیه می‌کنم؟


هدف‌گذاری صحیح

یکی از مشکلات بزرگ در راه دستیابی به موفقیت، هدف‌گذاری صحیح است: چیزی که به صورت اصولی به آن پرداخته نشده

خود شناسی

با مطالعه این کتاب گام بزرگی در زمینه خودشناسی برداشته اید. بعد از مطالعه خواهید دید که دیدگاهتان چقدر نسبت به خودتان رشد کرده

استعدادیابی

این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا به چند قدم ساده، استعدادها و نیازهای حقیقی خودتان را به درستی درک کنید

درباره نویسنده


آرین سلیمانی

من آرین سلیمانی هستم نویسنده،مشاور و سخنران در حوزه‌ی برندسازی شخصی. من اعتقاد زیادی به اکتفا کردن به راه‌کارهای انگیزشی ندارم و می‌دانم موفقیت و رسیدن به آرزوها نیازمند حرکت است. اما چه‌طور و به کدام سمت؟ با من همراه باشید تا به شما نشان دهم