چرا خواندن این کتاب را به شما توصیه می‌کنم؟


مینی کارگاه

سعی ما بر این بوده تا این کتاب کوچک، صرفاً متنی ساده نباشد. بلکه با کمک تخیل شما، تبدیل به کارگاهی ذهنی شود.

تولید سینرژی

شما با به‌کار گرفتن اصول کار تیمی قادر خواهید بود به نتایج گسترده‌تری دست پیدا کنید. چرا که از امروز میدانید چطور در یک تیم مشغول شوید.

افزایش دانش و مهارت

شما بعد از مطالعه‌ی این کتاب قادر خواهید بود تا اصول مطرح شده را به‌کار بگیرید و از آن بهره ببرید.

درباره نویسنده


آرین سلیمانی

من آرین سلیمانی هستم نویسنده،مشاور و مدرس اصول عملی موفقیت. اعتقاد زیادی به اکتفا کردن به راه‌کارهای انگیزشی ندارم و می‌دانم موفقیت و رسیدن به آرزوها نیازمند حرکت است. اما چه‌طور و به کدام سمت؟ با من همراه باشید تا به شما نشان دهم

© 2016