O autorce


Dorota Świetlicka

Jest dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą, certyfikowanym coachem ICC, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją  wiedzę poszerzała na stypendium Rządu Francuskiego (Bursiers du Gouvernement Francais) na Universite de Nancy II w Lotaryngii w Katedrze Psychologii Interkulturowej oraz na 4,5-letnim Podyplomowym Kursie Psychoterapii, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzonym we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ukończyła 2,5 letnie szkolenie I stopnia  w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. 

Posiada certyfikat z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz certyfikat PARPA do pracy w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych dla osób doznających przemocy / sprawców przemocy.