21 Kraftfulla coachande frågor

Kraftfulla frågor är ett av verktygen för att hjälpa människor att upptäcka nya vägar att hitta svar i sina liv. 

21 Kraftfulla coachande frågor

Kraftfulla frågor är ett av verktygen för att hjälpa människor att 

upptäcka nya vägar att hitta svar i sina liv. 

Många människor är inte naturligt reflekterande i sig själva. 

Vi har alla ett begränsat perspektiv över vår vardag och vårt liv. 

Frågor är mäktiga när de provocerar fram reflektion i andra människor, vilket får dem att 

tänka djupare och mer kreativt än vad de gjort innan.

*Nyhetsbreven innehåller nyheter, tankar om min vardag, känslor, flera gåvor, erbjudanden om kurser mm, meditationer, filmer, blogginlägg mm

MailerLite