Tony Robbins 6 mänskliga behov

Vet du vilka de är?

Här får du information om dem och du kan ta reda på vilken du värderar mest.

Alla har samma sex behov, vi värderar dem olika. 

 

 

Tony Robbins 6 mänskliga behov

Vårt sätt att se på livet och världen avgör hur vi tillfredställer våra behov. Man kan tillfredsställa sina behov på positiva sätt eller negativa. 

*Nyhetsbreven innehåller nyheter, tankar om min vardag, känslor, flera gåvor, erbjudanden om kurser mm, meditationer, filmer, blogginlägg mm

.