Chcesz zaplanować mądrze swoją karierę?

Pobierz EBOOK z 10 ćwiczeniami, które pomogą Ci odkryć jakie są najefektywniejsze kierunki Twojego rozwoju.

Aby podejmować mądre decyzje zawodowe niezbędna jest wysoka świadomość siebie, a nie tylko znajomość rynku pracy.

POZNAJ MNIE


Patrycja Dorsz vel Drożdż

Coach life&biznes

Coach,mediator i zawodowy negocjator. Trener biznesu i rozwoju osobistego. Specjalizuje się w pracy w  złożonych projektach rozwojowych oraz podnoszeniu efektywności organizacji zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Przeprowadziła setki szkoleń oraz sesji coachingowych i mediacyjnych. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym. Obecnie doktorantka DSW prowadzące badania w obszarze mediacji i polubownego rozwiązywania konfliktów.Praca zawodowa i naukowa zorientowana jest na rezultaty i łączy moją wiedzę psychologiczno-terapeutyczną z podejściem narzędziowym – pracuję w oparciu o zaawansowane techniki i aktywne metody rozwoju kompetencji miękkich i biznesowych. 

www.instytut-rozwoju-sensivia.eu
MailerLite