این کتاب به چه موضوعاتی اشاره می کند ؟


تعریف  و ارتباط  کسب  و  کارهای  کوچک  با  اقتصاد  ایران --

 ایجاد  یک  طرح مسنجم  و  تعریف  شکست  و  موفقیت  در کسب  و  کارهای  کوچک --

مدیریت  منابع  مالی  و  شناخت  مدل  ذهنی  یک  کارآفرین --

مدیریت  شرایط  ابهام  در  کسب  و  کارهای  کوچک --

تقویت  مهارت های  فردی  کارآفرینان  شامل  :  افزایش  مهارت  برنامه  ریزی ،  مهارت  ریسک  پذیری  و --

افزایش  مهارت  مدیریت  بحران  و  مهارت  مدیریت  تعارض

افزایش مهارت های مذاکره و متقاعد سازی و مهارت مدیریت استرس --

استراتژی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک --

و تدوین استراتژی خروج

استراتژی بازاریابی و مفهوم ایده و خلاقیت در کسب و کارهای کوچک، طراحی و توسعه محصول --

استراتژی قیمت گذاری و فروش و تکنیک های فروش در بازاریابی و استراتژی پیشنهاد محصول --

 CRM مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری --

ایمیل مارکتینگ و برند سازی در کسب و کارها و تمرین برای افزایش مهارت های فروش --

حمزه دهنوی

جهت دریافت ویرایش های دیگر کتاب پیش رو یا دانلود رایگان کتب دیگر، دکتر نت را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال نمایید