Plebiscyt "Sędzia - Przyjaciel Mediacji"

Doceńmy sędziów przyjaznych mediacji

Niniejszy plebiscyt zorganizowany został przez Wrocławskie Centrum Mediacji, a jego  szlechetnym celem jest wyłonienie i uhonorowanie sędziów sądu okręgowego i sądów rejonowych we Wrocławiu, którzy kierują sprawy do mediacji.

Głosowanie zakończy się za

Days
Hours
Minutes
Seconds

Biorąc udział w głosowaniu wyrażasz zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych przez Stowarzyszenie WCM w celach związanych wyłącznie z organizowanym plebiscytem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WCM

Uprzejmie informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji,  zwane dalej także WCM, z siedzibą przy ul. Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław.

W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych może zwrócić się Pani/Pan do  Wrocławskiego Centrum Mediacji za pośrednictwem poczty elektronicznej: wroclawskie.centrum.mediacji@gmail.com, numeru telefonu: 503 099 412 lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby stowarzyszenia.

Jako administrator Pani/Pana danych osobowych, informuję, iż:

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119), dalej RODO  i zgodnie z jego treścią;

  Informuję Panią/Pana  także, że:

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

  dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz podmiotom współpracującym z Wrocławskim Centrum Mediacji  na podstawie umów, w celach wskazanych powyżej, w  pkt. od 1 do 7;

  Wrocławskie Centrum Mediacji nie wyznaczyło inspektora ochrony danych;

  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej, w  pkt. od 1 do 7;

  przetwarzanie Pani/Pana danych nie następuje w sposób zautomatyzowany;   

  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Organizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji