Dodatkowo raz na jakiś czas wyślę Ci wiadomość z ciekawymi materiałami. Pamiętaj, że zawsze możesz się wypisać w dowolnym momencie.

1. Dodawaj pomocy

Rozpocznij skrypt lub funkcję blokiem pomocy. Minimalny zestaw to streszczenie, opis i co najmniej jeden przykład.


2. Komentarze

Dodawaj komentarze, ale nie przesadzaj. Komentarze mają pomagać w rozumieniu skryptów, a nie przeszkadzać.

3. Formatuj kod

Gdzieś słyszałem, że estetycznie kod, to kod z mniejszą ilością błędów. Pamiętaj o wcięciach i wykorzystuj nowe linie do zwiększenia czytelności skryptu.


4. Nazwy zmiennych i parametrów

Używaj prostych, ale jednoznacznych nazw zmiennych i parametrów. Unikaj mało lub nic niemówiących zmiennych typu $srv$rp itp. 

5. Unikaj aliasów

Nie używaj aliasów w skryptach. Pisz pełne nazwy polecenia z nazwami parametrów. Dzięki temu skrypty są czytelniejsze, łatwiejsze do zrozumienia.

6. Stosuj konwencje nazewniczą

Użyj konwencji nazewnictwa czasownik-rzeczownik dla swoich funkcji. Wybierając czasowniki, zawsze używaj czasowników standardowych.