Ovo je put tvoje istine i mudrosti kroz aktivaciju kristala u Drevnoj Geometriji

KRISTALNI KODOVI AKAŠE sadrže kodove, moć, vibraciju i poruke kristala u formi Svete Geometrije, koja ti omogućava da dobiješ drevne poruke i kodove svakog pojedinačnog kristala, kako bi spoznao sopstvenu istinu i stekao sve raspoložive dragocene uvide na svom putovanju Duše.

Kristali i kodovi Svaka karta u kompletu Kristalni kodovi Akaše sadrži Sveti Kod, koji prenosi poruke i aktivira svoju energetsku strukturu kroz proces vizuelnog povezivanja sa njom. Svaka od ovih karata će aktivirati određeni energetski potencijal koji ti već poseduješ duboko u svom biću, a poruke spontano prepoznaje intelegencija svog tela. Rad sa Kristalnim kodovima Akaše je snažan kokreativni proces drevne strukture, kristala, mojih duhovnih vodiča i tvojih ličnih Vodiča duše.

Tokom dugog niza godina komplet Kristalni kodovi Akaše je postajao sve bogatiji i kompleksniji. Svaka od ovih karata nosi u sebi poruke transformacije. Kako se razvija tvoja svest kroz rad sa Kristalnim kodovima Akaše, tako je i tvoj potencijal za razumevanje mudrosti ovih magičnih poruka sve suptilniji i razvijeniji. 

Ove drevne kristalne formacije rade na postepenom buđenju i osnaživanju tvoje intuicije, a kodirane poruke Kristalnih kodova Akaše stvaraju most između duhovne i fizičke ravni.

ZAKAŽI SADA

Priča o nastanku kodova


Kreiranje Kristalnih kodova Akaše odvija se na podneblju dalekog Brazila, u narodu koji je oduvek negovao duboku fascinaciju i povezanost sa kristalima. Rad sa Akaša hronikama omogućava da se sa lakoćom povežeš sa mudrošću iz mnogih prethodnih života naročito onim iz civilizacije drevne Lemurije.

Lemurija je bila visoko razvijena duhovna civilizacija koja je postojala pre nekoliko hiljada godina, negde između američkog i australijskog kontinenta. Tokom poslednjih dana Lemurije, ovi kristali su kodirani porukom jedinstva i zakopani u zemlju, kako bi bili otkriveni da donesu ovu poruku kada Zemlja bude mogla ponovo da primi njihova kodirana znanja. Stoga Lemurijan kristali imaju ključnu ulogu u usmeravanju i usmeravanju ljudskog roda u evoluciji ka višim nivoima svesti. Godinama unazad, iz dubina Zemljine kore na površini se pojavljuje sve više i više kristala iz civilizacije drevne Lemurije, oni dolaze iz svih delova sveta, ali su najdominantniji u Brazilu.

Kristali predstavlju povezanost sa unutrašnjošću Zemlje, površinom Zemlje, i Zvezdama, i predstavljaju vezu između ovih različitih magnetnih polja. Svaki kristal u kristalnoj formaciji je energetski povezan sa ostalim kristalima, većina oblika predstavlja istu formaciju kristala koji se nalaze pod zemljinom korom, odakle i potiču svi kristali. Stoga Kristalni kodovi Akaše predstavljaju tajanstveni prolaz za prenos ovih čudesnih vibracija iz formacija ispod površine Zemlje i povezuju nas sa Nebom i višim sferama.

Rad sa prošlim životima započela otvara staze dekodiranja informacija, vibracija i isceljujuće energije sadržane u kristalima, pomaže u prepoznavanju i otklanjanju strahova, blokada i sabotaža koji su neizbežni tokom svakog procesa ličnog rasta. 

Kristalne forme nisu samo prelepe formacije kristala sa ujedinjenim isceljujućim energijama, već predstavljaju moćne staze koji vode ka usklađivanju sa vibracijom koja nam je neophodna u tom trenutku, kako bi se Svrha Duše usaglasila sa okolnostima i okruženjem u datom trenutku.

Kristalni kodovi Akaše nas vode individualnim stazama kroz procese transformacije i formiranja snažne i ipak nezavisne individue, individue koja je sastavni deo kosmičkog dizajna. Posvećen rad sa transformacijom Akaše pomaže nam i da usavršimo kontinuitet i kvalitet lične povezanosti sa našim ličnim Vodičima i Duhovnim izvorom.

.