Vad har du redan gjort? Vad vill du göra?

Betala bara det du behöver!

Giltigt fram till och med september 2020. 
10 - 25- 50% nedsättning

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs

Har du koll?

Har du koll på

Budskap - Målgrupp - Kontaktuppgifter

 så har du givet 50% på vår 50-bearbetade-företag-tjänst!

Vi anpassar oss!

Välj din nivå!

Från start till mål

50 bearbetade företag

Tack för att du kontaktar oss här! Bara det är värt 10% rabatt och det får du! 

Vi tar nu hela processen enligt Slipparinga-metoden och allt ingår;

1. Bakgrundsdiskussion 
2. Manus och manusmöte
3. Ringaperiod med återkoppling
4. Rapport per samtal
5. Säljanalys
6. Uppföljningsmöte

Lita på processen och gå inte på semester. 

Du har bra koll

50 bearbetade företag

Budskapet finns och ni har ett manus sedan tidigare som vi ska använda. 

Målgruppen är satt men inte ner till kontakt eller kontaktens telefonnummer. 

Vi fixar det här! 

Dokument:
Ringalista inkl kontakter och kontaktinformation
Avrapportering i excel
Säljanalys rabatterad. 

Jag har superkoll

50 bearbetade företag

Vi kör igång på ett kick!

Du förser oss med budskap, manus och ringalista som är detaljerad ner till kontakt, titel och mobilnummer.

Vi behöver ett (1) manusmöte för gemensam förståelse och språk. Detta bestäms när vi utbytt dokumentation!

Dokument:
Avrapportering per företag i excel. Säljanalys (rabatterad) vid behov. 

Hur vet man att det fungerar?

Slipparinga har funnits med som idé redan 2013, som koncept 2015, förfinade processen 2018 och arbetar nu enligt Sipparinga-modellen

Våra konsulter, Slipparingarna, är givetvis ännu längre erfarenhet! Det här gör att vi som ringer har sett, upplevt och genomlevt det mesta - vilket vi givetvis tar med oss i samtalen! Det blir Trevliga Samtal av bara farten! 

Men har man den här erfarenheten så måste vi också fundera på hur vi inte missbrukar all tillgänglig välvilja och erfarenhet! Det gör vi bäst genom förberedelser med bl a en väl genomtänkt ringalista. 

Vi ska veta varför företagen är med på listan. Vi ska veta deras namn och titel! Vi ska ha ett direktnummer för det enda som vi Slipparingare vill, är att prata med en vettig människa om vettiga saker - och det gör vi när vi vet varför vi ringer vem om vad! 

Vad säger andra?

Från start till mål

Har bra koll!

Jag har superkoll

.