Światowy Dzień Głosu już za nami...

Ale my uczymy się poznawać głos przez cały rok!

Zapraszamy więc do zapisu na newslettery
Jagi Szeptalin i Kasi Kazańskiej
związane z pracą z głosem, emisją, śpiewem,

w których powiadomimy Was także
o kolejnych Światowych Dniach Głosu

Patronaty:

.