!דריי פראקטישע עצות וואס די קענסט שוין נוצן – גענצליך בחנם

...היינט, נעכטן, מארגן, בין הזמנים

.ס'מוז נישט זיין א גיהנם

פערזענליכע, פראקטישע עצות, הדרכה און סופארט צו בויען א געזונטע קשר מיט דיין זוהן 

אויף א יסוד פון פארשטאנד, טראסט און רעספעקט

:אז די ליינסט יעצט די דאזיגע שורות ווייס איך עטליכע זאכן וועגן דיר

איינס – די האסט כאטש איין זוהן (מן הסתם מער ווי איינס...)

צוויי – דיין קשר מיט אים איז נישט ווי די וואלסט געוואלט ס'זאל זיין (ווער ס'פארשטייט, פארשטייט...)

דריי – די האסט אים ליב אהבת נפש און די האסט נאכנישט אויפגעגעבן (ווען נישט וואלסטו נישט דא געווען...)

:לאמיר זיך פארשטעלן פאר דיר

.איך הייס יעקב נפתלי ראזענבערג

איך בין א היימישער אינגערמאן פון מאנסי וואס וואונט היינט און מאנטריאל, און די גליקליכע טאטע פון 5 לעכטיגע זוהן קע''ה

פון מיין אייגענע ערפארונג ב''ה, און פון מיין ארבעט אלץ א קאוטש פאר איבער פיר יאר, האב איך שוין געהאט די געלעגנהייט און די זכי' צו רעדן און ארבעטן מיט צענדליגע טאטעס, בחורים און אינגלעך דורכאויס די יארן

איך האב געזעהן די צימישעניש און פארלוירענקייט

איך האב געזעהן די ווייטאג און צער

און איך האב געזעהן די בענקשאפט און טיפע ליבשאפט

נאך ענדלאזע שעות פון טראכטן און רעדן צו טאטעס, בחורים און אינגלעך און חדשים פון פלאנירן איז אונז געלונגען בסייעתא דשמייא צו ערצייגן - בני

?"וואס איז דאס "בני

.די לעבסט און איין וועלט. דיין זוהן אבער לעבט און גאר אן אנדערע וועלט

אונזער ציל איז צו דיך העלפן בויען א געזונטע קשר מיט דיין זוהן אויף א יסוד פון פארשטאנד, טראסט און רעספעקט דורך צושטעלן פערזענליכע, פראקטישע עצות, הדרכה און אויסערגעווענליכע סופארט ספעציעל געאייגנט לויט דיין מצב און געברויכן

:וואס מיר שטעלן צו


Direct Access

די באקומסט צוטריט גראד צו מיר - נישט דא קיין סעקרעטארן אדער אגענטן מיט וועם די דארפסט האנדלן פאר די קענסט אנקומען צו מיר

Unlimited phone conversations

מיר וועלן אפשמועס'ן א צייט און פארברענגן אויפ'ן טעלעפאן וויפיל ס'פעלט אויס - פאר מער דעטאלן ליין ווייטער

Unlimited Support by Messaging

די איינציגסטע זאך וואס איז באגרעניצט איז מיין צייט און צו איך בין אוועיליבל. און טאקע דערפאר קען איך נאר אננעמען א באגרעניצטע צאל קליענטן אויף איין מאל

?וויאזוי ארבעט עס

מיר וועלן אפשמועס'ן א צייט צו רעדן אויפ'ן טעלעפאן פאר בערך א האלבע שעה גענצליך פריי פון אפצאל. נאך אונזער שמועס וועלן מיר ביידע דארפן מחליט זיין צו ס'איז א גוטע "שידוך" און צו מיר וועלן ווייטער ארבעטן צוזאמען. אז איך פיל אז איך בין נישט די ריכטיגע מענטש דיך צו העלפן דאן וועל איך אייך פרובירן צו שיקן ווייטער בלי נדר

איינמאל די ווערסט א חלק פון "בני", וועלן מיר געווענליך האבן עטליכע שמועס'ן אויפ'ן טעלעפאן - ווי לאנג עס נעמט אז איך זאל אייך באמת פארשטיין און ארויסהאבן די מצב (געווענליך נעמט דאס נישט צו לאנג...) ווי אויך ביז מיר האבן צוזאמען אויסגעארבעט א מהלך אויף ווייטער, געוואנדן לויט דיין פערזענליכע מצב. דערנאך וועלן מיר זיין בקשר בעיקר דורך  מעסעדזשינג אדער אויפ'ן טעלעפאן ווען ס'פעלט אויס, צו קענען צושטעלן שנעלע סופארט ממש אויפ'ן פלאץ און אויפ'ן מינוט


:פארבינדט זיך מיט מיר דיירעקט דורך

- Email: yakovnrosenberg@gmail.com

- Call / Text: 845-414-3575

- WhatsApp / Telegram: 514-612-1055

?וויפיל קאסט עס

אנדערש ווי אנדערע וואס רעכענען לויט די שעה אדער פראגראם, האבן מיר באשלאסן צו טוהן אביסל אנדערש כדי מיר זאלן טאקע קענען צושטעלן אונזער אויסערגעווענליכע סערוויס אן פארדרייען א קאפ פאר אונזער חשוב'ע קליענטן


:ספעציעלע (קאראנע) פרייז

$497 / month

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

אין ליכט פון די אויסערגעווענליכע אומשטענדן האבן מיר צייטווייליג אראפגעלאזט די פרייז ביז זאכן וועלן צוריקגיין צום געווענליכע שטייגער

:דאס רעכנט אריין

Direct Access
Unlimited Phone Conversations
Unlimited Support By Messaging 

:געווענליכע פרייז

$647 / month

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

:דאס רעכנט אריין

Direct Access
Unlimited Phone Conversations
Unlimited Support By Messaging

.די לעבסט און איין וועלט

.דיין זוהן לעבט און גאר אן אנדערע וועלט

,בני – לאמיר צוזאמען ברענגן וועלטן

.אויף א יסוד פון פארשטאנד, טראסט און רעספעקט

:פארבינדט זיך מיט מיר היינט

- Email: yakovnrosenberg@gmail.com

- Call / Text: 845-414-3575

- WhatsApp / Telegram: 514-612-1055

!דריי פראקטישע עצות וואס די קענסט שוין נוצן – גענצליך בחנם

.