نگران چاقی نباشید


آیا برای کم کردن وزن مصمم هستید ؟

آیا دوست دارید از درمان هومیوپاتی برای کم شدن اشتها خودتان استفاده کنید ؟

آیا به دکتر عادل حیدری نژاد اعتماد دارید ؟