Planujesz certyfikację wyrobu medycznego w oparciu o wymagania Rozporządzenia 2017/745?

Rozporządzenie 2017/745 dedykowane wyrobom medycznym to akt prawny obowiązujący w całej Unii Europejskiej. 

Od 26 maja 2021 wspomniane rozporządzenie w pełni zastąpiło obowiązującą dotychczas Dyrektywę 93/42/EEC w zakresie wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu. 

Jeśli planujesz certyfikację wyrobu medycznego w oparciu o Rozporządzenie 2017/745 (MDR), pobierz listę dokumentów podlegających ocenie w procesie oceny zgodności.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER BY OTRZYMAĆ:

  • listę niezbędnych dokumentów podlegających ocenie jednostki notyfikowanej,
  • cykl wiadomości informacyjnych, w których dzielimy się niezbędną wiedzą i najnowszymi doniesieniami z branży wyrobów medycznych

© TÜV NORD GROUP

.