Formularz zapisu na

Certyfikowany Kurs Mindfulness
wg Mindfulness Association Polska

w Warszawie

W dniach 9-10 października 2021 roku w Warszawie
rozpocznie się Certyfikowany Kurs Mindfulness wg Mindfulness Association.

Kurs odpowiedni jest dla tych spośród Was, którzy chcieliby podjąć regularną i pogłębioną praktykę uważności, otrzymując po ukończeniu wszystkich 4 modułów możliwość kontynuowania tej podróży na ścieżce nauczycielskiej. 

Co ważne - kurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze doświadczenie z tematem uważności.
Poruszamy się w metodzie MBLC (Mindfulness Based Living Course).


Daty poszczególnych modułów:

Moduł I: Stawanie się obecnym
9-10.10.2021r.


Moduł II: Praca nad rozkojarzeniem
11-12.12.2021r.


Moduł III: Samoakceptacja
12-13.02.2022r.


Moduł IV: Podłoże odczuć i obserwator
9-10.04.2022



Szerszy opis zawartości poszczególnych modułów znajdziesz na naszej stronie www klikając poniższy przycisk:

Praktyka. Praktyka. Praktyka.

Skupiamy się na praktycznym wymiarze nabywania umiejętności. Każda sesja zawiera wprowadzenie teoretyczne, ale najważniejsza pozostaje praktyka, a po niej, dzielenie się doświadczeniem. Dodatkowo, pomiędzy poszczególnymi modułami, wypełniamy zadania domowe obejmujące regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika. 

Spotykamy się w gronie liczącym do 25 osób. Dbając, by przestrzeń pozwalała na komfortowe poruszanie się, obserwację i wymianę dzielimy się na mniejsze zespoły w momentach praktyki. Utrzymujemy stały skład grup na czas trwania kursu, bo w tym pięknym procesie ważne jest, by zanurzyć się w doświadczeniu razem, co daje dużo wzajemnego wsparcia.

Ukończenie wszystkich czterech modułów kończy się wydaniem Certyfikatu uczestnictwa, sygnowanego przez Mindfulness Association (UK). Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa upoważnia do podjęcia drugiego etapu ścieżki szkolenia nauczycieli MBLC. 

Na naszej stronie znajdziesz kompletne opisy wszystkich modułów Certyfikowanego Kursu Mindfulness: 

Poniżej przedstawiamy również poglądową mapę ścieżki nauczycielskiej, na końcu której otrzymujesz Certyfikat gotowości do nauczania własnych 8-tygodniowych kursów uważności w metodzie MBLC. 

Certyfikowany Kurs Mindfulness >> Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania >> Odosobnienie dla Przyszłych Nauczycieli MBLC
**Dwa ostatnie etapy, odbędą się w 2022 i 2023 r.

Pełen opis ścieżki nauczycielskiej znajdziesz na naszej stronie: 

Miejsce:

Karma Dechen Choling Center

Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49U/12

Warszawa

UWAGA: W przypadku, gdy ze względu na obostrzenia związane z sytuacją pandemii niemożliwym stanie się przeprowadzenie konkretnego modułu w wersji stacjonarnej, na żywo, zostanie on przeprowadzony online, na platformie zoom. 

Cena:

Kwota należności za pierwszy moduł: 900 zł. 


Maksymalny termin wpłaty to 17.09.2021r. Po tej dacie bez otrzymania płatności miejsce na kursie zostaje anulowane.
Przy rezygnacji z udziału w pierwszym module kursu do dnia 20.09.2021r. opłata jest w pełni zwrotna, po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi.

Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness (na które nie można się zapisać, nie uczestnicząc w pierwszym module), to wysokość 900 zł. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Certyfikowanym Kursie Mindfulness.
Dopiero wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu daje taką pewność.
Liczba miejsc jest ograniczona. Istnieje możliwość wpłaty w ratach - w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy.
Dane do płatności otrzymasz od nas wraz z potwierdzeniem zapisu na kurs po wypełnieniu formularza.

Formularz Zapisu

.