ZOBACZ NAGRANIE WEBINARU I DOWIEDZ SIĘ JAKI WPŁYW MA COVID-19 NA NASZ WZROK

Dostęp do nagrania jest bezpłatny!


Najbardziej popularne objawy zarażeniem SARS-CoV-2 znają chyba wszyscy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zarażenie może dawać również objawy związane z widzeniem i z oczami.

Aktualnie w dostępnych badaniach jest dość dużo analiz naukowych oraz lekarskich, żeby móc zobaczyć jakie są to objawy, jak często się pojawiają i jak bardzo są groźne.


COVID-19 a widzenie

- czy koronawirus wpływa na wzrok i narząd wzroku?
- jakie konkretnie zauważono trudności?
- jakie są zalecenia?
- czy po przebytej chorobie pojawiają się długoterminowe trudności z widzeniem?


.