Nie zwlekaj! Przyjmujemy zgłoszenia jeszcze przez

00 Dni
00 Godzin
00 Minut
00 Sekund

Opinie naszych klientów:

"W procesie pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dolnośląska Izba Gospodarcza skorzystała z doradztwa i wsparcia specjalistów z Human Partner. 

Mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo na każdym etapie. Od pomocy przy definiowaniu potrzeb, wyborze szkoleń poprzez konsultacje przy składaniu i rozliczaniu wniosku. Dzięki temu mogliśmy efektywnie się szkolić i podnieść swoje kompetencje. To bezcenna pomoc zarówno dla firm, które już korzystały z KFS jak i dla tych, które robią to pierwszy raz.".Ewa Eliasiewicz-Skoberla

Koordynator komunikacji i PR
Dolnośląska Izba Gospodarcza


"Współpracę z firmą Human Partner rozpoczęliśmy od eksperckiego wsparcia w procesie wyboru projektu, jak również na etapie wnioskowania o dofinansowanie do szkoleń. Zespół wykazał się dużym zaangażowaniem, pełniąc role doradcy na każdym etapie współpracy oraz dzieląc się swoim doświadczeniem. 

Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że dzięki wsparciu płynniej przeszliśmy przez etap wnioskowania. Polecam firmę Human Partner jako solidnego partnera, z którym zrealizowaliśmy projekty szkoleniowe w obszarze finansów, sprzedaży oraz zarządzania.".

Natalia Banasiewicz


Dyrektor ds. personalnych
Urtica Sp. z o.o. 

Firma Human Partner zrealizowała w 2021 r. dla przychodni usługę polegającą na opracowaniu wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bardzo cenię sobie współpracę z Human Partner Sp. z o.o.

Jestem przekonana o rzetelności, doskonałym przygotowaniu merytorycznym oraz pełnym zaangażowaniu Doradców tej firmy. Uważam, że usługi doradcze polegające na opracowaniu wniosków zostały zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym ze szczególnym akcentem na terminowość i szybkość realizacji usługi.

Violetta Kołodziejczyk

Prezes Zarządu
NZOZ Medicus


Szkolenia dofinansowane z KFS

Priorytety KFS na 2022 r. 

PRIORYTET #1

wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach,                które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

Skierowany do pracodawców, którzy w związku ze zmianami na rynku spowodowanymi pandemią, musieli podjąć działania w celu dostosowania się do nowych warunków. Z założenia nabyte nowe umiejętności lub uprawnienia umożliwią szybsze reagowanie na zmiany i dostosowanie się do nowych uwarunkowań na rynku.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Marketing i sprzedaż w cyfrowym świecie
 • Zmiany w firmie – jak je wdrożyć
 • Cyfrowy manager – jak zarządzać pracownikami w nowej normalności
 • Projektowanie nowych usług i produktów w oparciu o model A. Osterwaldera
 • Zwinne zarządzanie projektami

-

PRIORYTET #2

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii                i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

Ma na celu wsparcie w przygotowaniu osób pracujących do podejmowania wyzwań, które niesie postęp techniczny i technologiczny, zapewniający rozwój firmie i konkurencyjną pozycję na rynku oraz zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zdobywanie niezbędnych kompetencji cyfrowych.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Nowa sprzedaż – techniki i model sprzedaży w nowej normalności
 • Social Media w Biznesie - social marketing z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • Sprzedaż internetowa (e-commerce)
 • Zarządzanie personelem z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • Od sprzedaży off-line do sprzedaży on-line
 • Efektywne spotkania zdalne
 • Rekrutacja i onboarding on-line
 • Cyberbezpieczeństwo – jak zabezpieczyć firmę przed atakami  

PRIORYTET #3

 wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej 

Problemy w przemyśle motoryzacyjnym dotyczą nie tylko Polski, ale całego świata. Polscy pracodawcy z tej branży informują o ryzyku redukcji zatrudnienia, stąd potrzeba wsparcia tej branży w celu przeciwdziałania likwidacji miejsc pracy.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej (Awans na szefa, Podstawy Przywództwa, Budowanie i Rozwijanie Zespołu, Rozwiązywanie Konfliktów,
  Zarządzanie zmianą)
 • Zarządzanie pracownikiem na hali produkcyjnej
 • Narzędzia doskonalenia produkcji – LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
 • Adaptacja nowych pracowników w firmie motoryzacyjnej - Onboarding
 • Motywacja w organizacji LEAN
 • Efektywna komunikacja w grupie

PRIORYTET #4

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Celem tego priorytetu jest zapobieganie odejścia z rynku pracy osób posiadających niewystarczające kwalifikacje czy też kwalifikacje niedostosowane do nowych potrzeb pracodawcy. W oparciu o zidentyfikowane zawody deficytowe w danym powiecie można zaplanować konkretne szkolenia.

Przykładowe grupy odbiorców, które zostały objęte wsparciem w roku 2021:

 • Managerowie
 • Pracownicy HR
 • Pracownicy branży medycznej
 • Kierownicy Produkcji
 • Księgowi
 • Sprzedawcy, handlowcy
 • Pracownicy administracji (back-office)


Jak wygląda proces aplikowania 

Poznaj 5 kroków do otrzymania dotacji do szkoleń

Krok #1

Wypełnij formularz kontaktowy 

na naszej stronie

Podaj dane kontaktowe oraz aktualne potrzeby szkoleniowe: tematykę oraz ilość osób. Szkolenia zamknięte organizujemy od min. 7 os. w grupie.

Krok #2

Poczekaj na kontakt

Po sprawdzeniu, czy kwalifikujesz się do dotacji, nasz konsultant przedstawi Ci ofertę i doradzi, jakie szkolenia wybrać i uzyskać dofinansowane.

Krok #3

Zapoznaj się z ofertą

Wybierz dostępne szkolenia i ich terminy.

Krok #4

Rozpocznij aplikowanie 

o dofinansowanie z KFS

Przygotuj wniosek lub zleć jego przygotowanie naszemu specjaliście (usługa opcjonalna - dodatkowo płatna)

Krok #5

Poczekaj na przyznanie dotacji


Po przyznaniu dofinansowania realizujemy szkolenia, a Twoja firma otrzymuje wsparcie finansowe na ten cel.

Human Partner szkolenia i dotacje

Formularz kontaktowy

SPRAWDŹ, czy kwalifikujesz się do dotacji na wybrane kursy. Umów się z naszym specjalistą na bezpłatne konsultacje!

.