Bezpłatne szkolenie online!

ZAPISZ SIĘ I ZOBACZ NAGRANIE!

PLAN SZKOLENIA:

- jakie zaburzenia widzenia powodują trudności z nauką, czytaniem i pisaniem?

- zaburzenia widzenia - które korelują z dysleksją, a które nie?

- jakiej diagnozy potrzebuje dziecko?

- jakie zaburzenia korelują z nieprawidłową percepcją tła?

- deficyt szlaku magnokomórkowego;

- stres wzrokowy - czy ma związek z dyslesksją?

- kolorowe maski - czy kolorowe filtry mają znaczenie?

- jaki jest schemat postępowania optometrycznego u dziecka, które ma trudności z nauką?

- jakie badania widzenia należy wykonać?

- rola optometrysty w prowadzeniu pacjenta z dysleksją


.