E-kurs i fyra delar

Del 1

Från dröm till mål
Formulera drömmarna du har med ditt liv
och omvandla dem till konkreta mål.

Del 2

Från mål till plan
Göra en tydlig handlingsplan för att nå ditt mål.

Del 3

Från plan till verkligheten
Lära dig att hantera en almanacka
på ett sätt som gör att du når ditt mål.

Del 4

Från verklighet till produktivitet
Lära dig att hantera inkommande uppgifter effektivt
så att ingenting faller mellan stolarna.