Kihlbergs Härdindustri

Flamhärdning

Flamhärdning är en härdmetod, som utnyttjas för att öka ythårdheten på ett obehandlat eller seghärdat stål med bibehållen seghet i kärnan.Vid flamhärdning erhålles ett hårdhetsskikt om ca 3-5 mm djup. Flamhärdning och induktionshärdning är två metoder som i många avseenden ger likvärdiga resultat. Vid flamhärdning har man möjlighet att lokalhärda partier av detaljer

Fördelar

▬▬▬▬
- En begränsad lokal härdning
- Korta uppvärmningstider
- Minimal ytavkolning och oxidation
- Liten formförändring
- Ökning av utmattningshållfastheten
- Eventuell riktning kan utföras på ohärdade ytor

Användningsområden

▬▬▬▬▬▬▬

Flamhärdning är en härdmetod, som utnyttjas för att öka ythårdheten på ett obehandlat eller seghärdat stål med bibehållen seghet i kärnan.

Vid flamhärdning erhålles ett hårdhetsskikt om ca 3-5 mm djup. Flamhärdning och induktionshärdning är två metoder som i många avseenden ger likvärdiga resultat. Vid flamhärdning har man möjlighet att lokalhärda partier av detaljer.

Operationsföljd vid

Flamhärdning

▬▬▬▬▬▬▬

-Grovbearbetning
-Avspänningsglödgning
-Färdigbearbetning
-Flamhärdning
-Eventuellt finjustering eller slipning


Vi har stor kapacitet

På Flamhärdning

▬▬▬▬▬▬▬

Vi har en av Sveriges största kapacitet på Flamhärdning. Vi flamhärdar stora ringar, axlar och hylsor. Men även små detaljer som ska lokalhärdas.

Välkommen att kontakta oss!

031 - 51 50 70 eller verkstad@hardverkstad.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Om härdning och värmebehandling

Skriv in din bästa mailadress

.