Vil du bruge MyMedCards i din undervisning?

MyMedCards bruges dagligt af sundhedsfaglige studerende igennem hele deres uddannelsesforløb. Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan MyMedCards kan bruges i din undervisning? 

Tilmeld dig forneden, hvor du vil få tilsendt undervisningsmateriale og nyhedsbreve om MyMedCards.

Tilmeld her!