Personlig förändring

Efter att jag lyssnat till Joe Dispenza, Gregg Braden, David Hamilton, Darren Weissmann, Kelly Turner, Deepak Chopra m fl på HEAL summit är jag nyfiken på vad vi själva kan åstadkomma. En förening mellan Mind-Body-Soul återkommer i deras tal samt att styra våra tankar (mind), vilka verkar vara en av de centrala delarna i att läka eller förändra sin personlighet. Att ha människor i sin närhet som tror på det man gör, dvs stöd från en grupp, är viktigt för att programmera om sitt undermedvetna.

Du behöver inte vara dödssjuk för att göra denna förändring, även om de ofta refererar till svårt sjuka personer som vänt sin hälsa och därefter friskförklarats.

Meditation

En lugn stund för dig själv med hjärta och hjärna sammankopplade.

Har du svårt för meditation? Alla kan men vi har olika svårt att släppa taget om görandet. Här är gruppens stöd och support extra viktig för dig.

Quantum healing

Du får lära dig en healingmetod på kvantnivå som du kan utföra själv.

Kan du inte healing? Kan du tänka och fantisera? Ja, då kan du utföra den här healingen.

Best case scenario

Vi för in det bästa tänkbara scenariot i vårt medvetande. Vi är ofta otränade i att tänka i dessa möjliga utfall.

Klarar du inte det? Kan du tänka ut det värsta som kan hända? Då kan du även tänka ut det allra bästa utfallet.


Livsuppgift

Ett av beståndsdelarna i meditation är att lyssna inåt. Här kan du finna ut vilken din verkliga uppgift är här på jorden.

Kan du inte höra ditt inre för allt mentalt brus? Meditation tränar vårt sinne i att det är OK att bara vara. Till slut ger det upp och tystnar. Här är gruppens stöd viktig så att du får se att det går samt att du får egna hurrarop på din väg.

Läkning

När vi sammanlänkar Body-Mind-Soul och ställer oss utanför det som händer kan vi läka, fysiskt, känslomässigt och mentalt. Vad kan vi uppnå?

Tror du inte att vi kan läka oss själva? Forskning visar att människan har förmåga att läka sig själva. När du hör andra som läkt svåra sjukdomar och hör vad som är möjligt kan även ditt undermedvetna förstå att det är möjligt. Vill du anta utmaningen?

Kanal för kärlek

Vad som än händer eller inte händer under dessa meditationer så kommer vi vara en kanal för ljus och kärlek, vilket är bra nog och värdefullt.

Har du inte kärlek i ditt liv? Kan du inte känna kärlek? Var lugn, genom den koherrenta meditationen utstrålar du ditt ljus längre ut. Ju mer du tränar på compassion och tacksamhet för de små tingen i livet, desto mer ljus och kärlek i ditt liv. Vågar du anta utmaningen att bli kär i livet?


Lena Pellving

Jag är friskvårdsterapeut och massageterapeut med förkärlek för övningar som stillar vårt sinne t.ex sitta på en stubbe i skogen eller göra ett qi gong pass utomhus.