Moc naszych słów - efektywna komunikacja

 

Darmowy kurs 

Dostęp zostanie przesłany na początku czerwca :) 


Więcej informacji

Czego się nauczysz?

- Jak sprawić, aby lekcje były ustrukturyzowane i łatwiejsze do śledzenia dla uczniów 

- Jak wzbudzić i podtrzymać zainteresowanie w klasie 

- Jak świadomie budować relacje 

- Jak postępować w przypadku problemów z zachowaniem

- Jak komunikować się z nastolatkami 


Szczegóły kursu: 

Początkowo planowałem zrobić webinarium, ale ilość zapisanych osób przekroczyła możliwości mojego pokoju - dlatego też nastąpiła zmiana planów i zdecydowałem się nagrać i udostępnić treść każdej osobie która jest zainteresowana. 

.