ОБУЧЕНИЕ ЗА ВДЪХНОВИТЕЛИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛНА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

„Хората са най-ценният ни актив!“ 

Това обучение е за Вас, ако:

 • вярвате в това и искате да го заявите, 
 • искате да го прилагате на практика и 
 • най-важното - искате хората в компанията наистина да се чувстват така!

Само 18% от наетитите служители в България са активно ангажирани с работата, която вършат. Това означава да обичат работата си и компанията, в която работят; и да се чувстват като „собственици“ на бизнеса/марката/процеса. Това са служителите, които водят до високите резултати и иновациите в една компания.

Ниският процент на ангажираност показва огромно разхищение на човешки потенциал и е бариера за постигането на добри резултати от компаниите. Компаниите с активно ангажирани служители имат по-добри резултати във всички бизнес сфери – по-високи печалба, продуктивност, продажби, качество на продукти и услуги и по-ниски нива на напускане и отсъствия на служителите.

Високите нива на ангажираност от служителите се постигат с изграждането на организационна култура, която поставя служителя в центъра на компанията. Това предполага промяна от фокус върху структурата/процесите на работа и придобивките за служителите към активното им развитие. Служителите се чувстват по-ангажирани, когато имат ясна цел, могат да развиват силните си страни, чувстват принадлежност към екип и организация, имат възможност да учат и да се развиват професионално.

Това обучение ще ви преведе през практическите стъпки за изграждането на силна работодателска марка и как да я надградите с изграждането на employee advocacy програма. Така ще можете не само да привлечете и задържите, но и да ангажирате активно служителите си.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ

HR, PR и маркетинг специалисти, които са пряко ангажирани в създаването на работодателската марка.ПРОГРАМА

Обучението се състои от два основни модула и се провежда в рамките на един работен ден.

МОДУЛ 1

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

Employer Branding или Изграждането на силна работодателска марка е в основата на решаването на един от най-важните проблеми на една организация – привличането и задържането на правилните хора. Мотивираните служители пък са в основата на устойчивия растеж на бизнеса.

Изграждането на работодателска марка е началото на създаване на една вдъхновяваща корпоративна култура.

   В ТОЗИ МОДУЛ РАЗГЛЕЖДАМЕ:


   Диагностика на сегашното състояние

   Преди да градим нещо, трябва да имаме ясна представа за основата, върху която градим.

   Разглеждаме:

   • основните компоненти, които влияят положително или отрицателно върху ангажираността на служителите
   • практичен план как да анализирате средата, в която оперира компанията - бизнес категория, конкуренция, партньори, продукти и услуги

   Изграждане на работодателска марка

   Изграждането на работодателската марка следва маркетинг структурата на изграждане на силна марка.

   Разглеждаме:

   • двете основи на една силна марка – пазара, в който оперира и таргет групите, които адресира
   • петте етапа на изграждането на една отличаваща се марка – нейната запазена територия, нейните основни ползи, причините да ѝ повярваме, архетипа на марката и визуалната ѝ индентичност
   • амбицията и визията на марката - амбицията декларира какви са целите на марката, а визията как марката ще се промени, за да постигне тези цели

   Изразяване на работодателската марка в EVP

   Правилното EVP носи стойност на служителите и създава конкурентно предимство на компанията. 

   Разглеждаме:

   • какво е EVP и защо е важна част от работодателската марка
   • какви са ползите от едно силно EVP
   • практична формула за изграждане на успешно EVP

   Въвеждане на работодателската марка и EVP в действие

   Веднъж създадено, EVP не трябва да стои само в презентация. Трябва да бъде включено в план как да се комуникира към двете основни таргет групи на компанията – настоящите и бъдещи служители. 

   Разглеждаме:

   • основните пречки пред въвеждането на новата марка и EVP и как да ги управляваме
   • как да определим основните точки на контакт с различните таргет групи и да ги превърнем във възможности за диалог
   • изграждането на комуникационна стратегия и превръщането ѝ в комуникационен план

   МОДУЛ 2

   СЪЗДАВАНЕ НА EMPLOYEE ADVOCACY ПРОГРАМА

   Пазарът на продукти и услуги се промени значително през последните години. Лоялността към марките пада, както и ефикасността на рекламите, доверието в марките и продължителността на отделеното внимание. 

   Различни проучвания показват, че 70% от възприемането на марките на една компания и 40% от лоялността към тези марки се влияят от общуването на клиентите със служителите в тази компания. 

   Време е да превърнете служителите си в истински инфлуенсъри. Вашите служители са сърцето на една компания – кой по-добре може да говори за нея?

    В ТОЗИ МОДУЛ РАЗГЛЕЖДАМЕ:


    Запознаване с Employee Advocacy

    Employee Advocacy е гласът на вашите най-ангажирани служители. И поставянето на този глас в рамка, която да развива както служителите, така и компанията. Днес всички – клиенти, бъдещи служители, партньори, вярват повече на служителите Ви, отколкота на корпоративните реклами. 

    Разглеждаме:

    • какво представлява една Employee Advocacy програма
    • как Employee Advocacy програмата може да бъде от полза за вашата компания
    • как такава програма помага за изграждането на една по-свързана и по-ангажирана организационна култура
    • кой е новия начин за взимане на решения за покупка от клиента и ролята на Employee Advocacy

    Дефиниране на ползите за вашите служители

    Участието на служителите в такава програма трябва да бъде напълно доброволно, за да бъде тeхният глас автентичен. Трябва да ги убедите в ползите за тях и да им дадете инструментите да участват безпроблемно.

    Разглеждаме:

    • кои са основните ползи за служителите от участието им в такава програма
    • как да балансирате участието им в програмата с техните професионални задължения
    • кои са възможностите и инструментите, с които компанията да развива служителите си като все по-успешни инфлуенсъри

    Изграждане на Employee Advocacy програма

    Участието в програмата обикновено е отворено за служителите от всички отдели. Те всички имат различен опит и силни страни и трябва да се изработи структура, която позволява на всички да участват и на всички да се развиват активно в програмата.

    Разглеждаме:

    • групирането на служителите според тяхната дигитална активност
    • кои са най-активните групи и как да ги подкрепяме и развиваме
    • защо е важно създаването на различни видове съдържание
    • как се създават различни видове съдържание и как те се отнасят към целите на компанията и целите на различните отдели
    • как създаденото съдържание да се споделя с желаните таргет аудитории
    • създаването на 3-5 лесни стъпки, с които всеки служител може да започне да участва в програмата

    Въвеждане на програмата в действие

    Employee Advocacy програмата трябва да се приеме много положително от служителите, за да участват те активно в нея. 

    Разглеждаме:

    • основните грешки, които се допускат при изграждането на Employee Advocacy програма
    • основните разлики при създаване на B2C и B2B програми
    • необходимите обучения за развитието на служителите като Employee Advocates

    Развитие на програмата и измерване на резултатите

    Както всеки проект, така и създаването на Employee Advocacy програмата трябва да има ясни критерии, за да можем да оценим нейния успех и да я развиваме с по-голям размах.

    Разглеждаме:

    • различни критерии за оценка на резултатите
    • как да оптимизираме програмата за по-голяма ефективност
    • как да се задържи и развива ангажираността на служителите с програмата

    ОБУЧЕНИЕТО СЕ ВОДИ ОТ

    КРИСТИНА КЪНЕВА

    „Твърдо вярвам, че силно ангажираният екип води до най-добрите резултати. И че ангажираността не се определя само от материалните придобивки.

    Имам над 1 години опит като ръководител на екипи в различни структури и съм наблюдавала разликата в резултатите между ангажираните служители и тези, които просто ходят на работа.

    Като консултант на компании от различни индустрии и различна големина, забелязвам, че проблем №1 пред развитието на бизнеса е привличането и задържането на правилните хора.

    Изграждането на истинска работодателска марка е най-доброто предимство на компаниите. Но „истинска“ означава думите и действията да се изравнят.

    Методите и уменията, които използвам, обединяват най-доброто от сферите на маркетинга и коучинга. Всички маркетинг похвати, използани да привлечем и задържим клиентите си, могат успешно да се прилагат да привлечем и задържим служителите си. А коучингът помага да вникнем в дълбочина и да открием истинската причина за ангажираността на нашите служители.“

    ДАТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

    3 АПРИЛ 2020

    МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

    СОФИЯ - точна локация ще бъде комуникирана допълнително

    ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО

    349 ЛВ

    За 2-ма и повече участника от една и съща компания – 
    10% отстъпка за всеки от участниците
    .

    В цената са включени всички материали за обучението, както и кафе паузи.

    КОНТАКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

    KRISTINA@TINGLEMINDS.COM

    Обучението ще се проведе при минимум 10 участници.


    Проявявате интерес към обучението, но тези дати не са ок за вас? Моля оставете вашия имейл и ние ще ви изпратим информация за следващите дати:

    .