12. - 13. října, Hradec Králové

Fórum rodinné politiky 2023


Přijměte srdečné pozvání na 6. ročník odborné
konference Ministerstva práce a sociálních věcí
k otevřené diskuzi o budoucnosti české rodiny.
Program 1. dne

08:30 - 10:00 Registrace účastníků

10:00 - 11:00 Zahájení konference - Neformální pečující je každý z nás

01. Dopady neformální péče na příjmy rodin

02. Jaké podpůrné nástroje lze pečujícím nabídnout?

03. Využití auditu LOGIB v oblasti rovného odměňování v organizacích (praktický panel)

04. Role jednotlivých aktérů v systému: pečující – státní správa – samospráva – NNO

05. Podpora kompetencí neformálních pečujících  (praktický panel)

06. Jaké formy podpory může pečujícím nabídnout zaměstnavatel?

Sladění pracovního a rodinného života pro neformální pečující (výstupy 1. dne, diskuze)

Předávání Ceny Pečující roku2023 a Cen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Program 2. dne

07. Péče a vztahy v rodině – jak péče ovlivňuje vztahy pečujících s dalšími členy rodiny?

08. Jak provázat sociální a zdravotní služby v návaznosti na potřeby klientů? Jak zvýšit dostupnost?

09. Nové formy péče o děti – Sousedská dětská skupina a její zařazení v současném systému předškolní péče

Prezentace hlavních výstupů a společné zakončení konference

Zapojte se do programu konference

Máte zájem zapojit svou organizaci z oblasti rodinné politiky nebo společnesky odpovědnou firmu do programu konference? Napište nám na forumrodina@mpsv.cz. Rádi pro vaši prezentaci nalezneme prostor a zapojíme vás do otevřené diskuze.

00 dní
00 hodin
00 minut
00 vteřin

12. října, Hradec Králové

Pečující roku 2023


Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s hendikepem či dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Ukažme pečujícím, že na svou situaci nejsou sami. Jejich obětavost a životní příběhy zaslouží naše uznání.


.