6. - 7. června, Jihlava

Fórum rodinné politiky 2024


Sedmý ročník konference 

Ministerstva práce

a sociálních věcí


Konference nabídla 3 programové bloky,
20 diskuzních panelů a více než 100 vystupujících.

Srdečně děkujeme za vaši účast a zapojení do diskuzí!

Srdečně děkujeme za poskytnutí záštity:

Eva Pavlová

První dáma České republiky

Vít Kaňkovský

Poslanec, předseda Výboru pro sociální politiku


Program konference


Hlavní program konference tvoří 3 programové bloky složené z 21 diskuzních panelů.

Letošní ročník proběhne pouze formou osobní účasti, nebude tedy k dispozici online stream.

Po skončení konference na webu zveřejníme záznamy všech diskuzních panelů.

Blok č. 1: 
Podpora ohrožených skupin

Ačkoliv Česko patří mezi státy nejméně ohrožené příjmovou chudobou domácností, více než desetina rodin se potýká s nedostatečnými příjmy. Skoro čtvrtina Čechů nemá finanční prostředky na zaplacení nečekaného výdaje přesahujícího desetitisícovou částku.

Mezi nejohroženější skupiny patří zejména solorodiče, osoby s nízkým dosaženým vzděláním, minoritní skupiny, seniorky či pečující , nebo samotné osoby s hendikepem.

Jakým způsobem se do situace rodin a znevýhodněných skupin promítla energetická krize, nárůst inflace a zdražování způsobené válkou na Ukrajině?

Blok č. 2: 
Co trápí současné rodiny?


Jednou z hlavních starostí českých rodin je finanční bezpečnost, zvláště v kontextu rostoucích nákladů na život a ekonomické nejistoty. Významnou roli hraje i dostupnost kvalitního a cenově dostupného bydlení.

Prozkoumáme, jakými opatřeními můžeme zlepšit situaci rodin, zaměříme na revizi sociálních dávek a podporu udržitelného demografického vývoje.

Zaměříme se také na klíčová témata jako jsou flexibilní formy práce, které rodičům umožňují skloubit kariéru s rodinným životem. Diskutovat budeme o podpoře otců v rodičovských rolích a významu mezigenerační solidarity v kontextu stárnutí populace.

Blok č. 3: 
Rodina a vzdělání

Rodinná a vzdělávací politika jsou spojenými nádobami, jejichž synergie mohou výrazně ovlivňovat šanci každého dítěte uspět ve vzdělávání a návazně v osobním a profesním životě.

V tomto bloku budeme řešit otázky jakými jsou vliv vzdělávací politiky na růst kompetencí pro posilování společenských a rodinných hodnot, roli škol ve podpoře rodinného života a místní komunity či důležitost celoživotního učení pro samotné rodiče.

Zaměříme se na to, , jak mohou ministerstva, školy a rodiny spolupracovat na podpoře dětí od předškolního věku, přes školní léta až po jejich vstup na trh práce a budování rodinného života.

Čtvrtek 6. června 2024

Úvodní blok, VŠPJ, nová aula (výukové centrum):

09:00 - Registrace účastníků

10:00 - Společné zahájení konference a přivítání účastníků

10:45 - Úvodní diskusní panel: Co trápí současné české rodiny?

V úvodní diskuzi se zaměříme na palčivé otázky ovlivňující české rodiny současnosti. Ponoříme se do celostátních témat s regionálními odlišnostmi a prozkoumáme, jak se dotýkají každodenního života rodin. Od revize sociálních dávek přes důchodovou reformu až po změny ve výši příspěvku na péči - probereme klíčová témata, která formují současný sociální a ekonomický kontext pro rodiny v České republice.

Hosté

 • Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí
 • Vít Kaňkovský, poslanec, předseda výboru pro sociální politiku
 • Vítězslav Schrek, hejtman kraje Vysočina
 • Jana Hanzlíková, poslankyně, členka Výboru pro sociální politiku
 • Klára Šimáčková Laurenčíková, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti, zmocněnkyně pro lidská práva

Moderuje: Markéta Bidrmanová, Seznam


12:00 - Pečující roku 2024 – slavnostní předávání ocenění pro neformální pečujícíZáznamy z konference

01. Socioekonomické nerovnosti, chudoba a sociální vyloučení v České republice

13:30 - 14:30
Kino Dukla,
velký sál

Kvůli aktuálnímu ekonomickému prostředí se v České republice zvyšuje počet obyvatel žijících ve ztížených podmínkách. Milion lidí v Česku žije pod hranicí chudoby a jen těsně nad ní se nacházejí další zhruba dva miliony. Těch, kdo trpí nedostatkem prostředků na živobytí přibývá, postižena je i střední třída. Situace se za poslední rok zhoršila zejména pro rodiny s nízkými příjmy. Po dlouhou dobu navíc převládal ve veřejném prostoru názor, že Česko je zemí bez velkých sociálních a ekonomických rozdílů. Ovšem nejbohatších 20 % populace drží 80,5 % veškerého čistého majetku v zemi, zatímco nejchudších 20 % jen 0,2 %.

Hosté

 • Jiří Švarc, Head of Unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EC
 • Robin Maialeh, ředitel, RILSA
 • Tomáš Ervín Dombrovský, analytik
 • Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork o.s.
 • Šárka Jelínková, KDU-ČSL

Moderuje: Magdaléna Klimešová, MPSV

02. Rodiny a dostupnost bydlení - efektivní podpora ze strany státu


13:30 - 14:30
VŠPJstará aula

Každoročně v rámci zprávy o rodině vychází, že právě bydlení je hlavním omezením rodin. Nedostatečná možnost zajištění bydlení je důvodem, proč si lidé rodiny nezakládají, nebo proč mají méně dětí, než by si v ideálním případě přáli. Tento stav byl prohlouben v posledních letech, kdy kombinací mnoha faktorů došlo k raketovému nárůstu cen nemovitostí. Dominantní model vlastnického bydlení se tak naprosté většině dnešních mladých rodin výrazně vzdálil. Jakým způsobem na tuto situaci může reagovat stát? Jaké modely fungují v zahraničí? Jakým způsobem mohou k zajištění bydlení přispět obce či kraje? Budou dnešní rodiny bydlet celý život v nájmu a co to pro ně bude znamenat? Může nájemní bydlení přinášet stejnou stabilitu jako vlastnické?

Hosté: 

 • Jan Schneider, ředitel, Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR
 • Christian Schantl, mezinárodní vztahy, Město Vídeň - Bydlení ve Vídni, Rakousko
 • Michal Němec, Dostupné bydlení České spořitelny
 • Milan Märc, 1. náměstek primátora města Chomutov

Moderuje: Markéta Bidrmanová, Seznam Zprávy
Pozn.:
tlumočení (EN/DE)

03. Předčasné odchody ze vzdělávání - dopady na rodinný život i sociální systém

13:30 - 14:30
VŠPJ, nová aula

V Česku za posledních 10 let přibylo předčasných odchodů ze vzdělávání. V evropském srovnání se Česko podle dat Eurostatu během 10 let v případě nedokončení středního vzdělávání propadlo z druhého na deváté místo. To s sebou nese významná rizika negativních dopadů pro budoucí rodinný život jednotlivce i sociální systém. V současné době je diskutováno, zda školní docházku prodloužit o povinné první dva roky na střední škole. Cílem je především podpora dětí z rodin s nižším socioekonomickým zázemím, kulturním či sociálním znevýhodněním. Pomůže toto opatření situaci zlepšit? Jaká další opatření jsou potřeba?

Hosté:

 • Renáta Zajíčková, poslankyně ODS
 • Pavel Houška, MPSV
 • Eva Holečková, členka poradního týmu první dámy ČR
 • Daniel Hůle, Člověk v tísni
 • Jana Černoušková, zakladatelka vzdělávací a konzultační společnosti JKONCEPT 

Moderuje: Karel Gargulák, PAQ Research

04. Implementace evropské záruky pro děti v ČR

14:45 - 15:45
Kino Dukla, velký sál

V roce 2021 byla na evropské úrovni schválena Záruka pro děti, iniciativa zaměřená na boj proti sociálnímu vyloučení dětí poskytnutím rovného přístupu ke klíčovým službám. Tato diskuse se bude věnovat implementaci této záruky v České republice, kde byl vytvořen národní akční plán pro období 2022–2030. Projednáme, jak ČR plánuje zlepšit přístup ohrožených dětí ke vzdělávání, zdravotní péči, výživě a bydlení, a jaký vliv mají tyto kroky na jejich budoucnost. Diskuse se rovněž zaměří na koordinaci mezi různými zainteresovanými aktéry a na výzvy spojené s realizací těchto opatření na národní úrovni.

Hosté

 • Jiří Švarc, Head of Unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EC
 • Lucie Plešková, Unicef
 • Martina Štěpánková Štýbrová, MŠMT
 • Jiří Kafka, krajský metodik pro výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina

Moderuje: Alexandra Lacinová, MPSV

05. Nová éra podpory rodin: Efektivní a motivující systém

14:45 - 15:45
VŠPJstará aula

Jak se změní systém nepojistných dávek? Jakou roli v tom hraje digitalizace a kdo/co je JENDA? Jak bude vypadat práce s klientem? Může dávka motivovat k práci?

Na tyto a mnoho dalších zajímavých otázek si odpovíme v rámci panelu k reVIZI sociálních dávek. Aktuálně se připravuje největší změna tohoto systému od dob jeho počátku. Současné čtyři pilířové dávky (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), které reagují na chudobu českých domácností zaniknou a má vzniknout jedna nová superdávka. Cílem je nejenom zpřehlednění a zjednodušení systému, ale také provázání s motivací a snahou řešit svoji tíživou situaci vlastním přičiněním.

Hosté:

 • Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce informačních technologií MPSV
 • Robert Jahoda, ekonom, RILSA a Masarykova univerzita
 • Samuel Galan, PAQ Research

Moderuje: Lucie Malá, MPSV

06. Inovace ve vzdělávání: Cesta k podpoře rodiny a osobního rozvoje

14:45 - 15:45
VŠPJnová aula

Vzdělávání dětí i dospělých je příležitost nenechat nikoho stranou. Proto MPSV v první polovině roku 2023 spustilo Databázi rekvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání. Dalším krokem by mohlo být zavedení konceptu individuálních vzdělávacích účtů, který reaguje na aktuální výzvy v oblasti osobního rozvoje, vzdělávání a zdravého životního stylu a může být unikátním nástrojem pro podporu jejich kontinuálního učení a osobního růstu.

Jakou roli v systému celoživotního učení mají hrát školy, firmy, samosprávy a stát? Právě na to by se měl zaměřit tento panel.

Hosté:

 • Zdeněk Zajíček, prezident HK ČR
 • Jana Malá, MPSV
 • Tomáš Ervín Dombrovský, analytik
 • Renáta Millerová, HR Director (CZ, SK, PL, HR, SRB) Thermo Fisher Scientific
 • Lenka Nováková, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě

Moderuje: Jana Skalková, MPSV

07. Rozvoj pečovatelských služeb: cesta k zajištění podpory

16:00 - 17:00 
Kino Dukla, velký sál

Pojďme se podívat na cesty, jakými se v regionu Vysočina a celé České republice rozvíjí a zlepšují pečovatelské služby. Diskuse se zaměří na zlepšování kvality a dostupnosti služeb na pomezí sociální a zdravotní péče, aby všichni, kdo se ocitnou v nesnadné životní situaci, našli podporu a pochopení. Prozkoumáme, jak mohou různé formy pečovatelských služeb, od pobytových zařízení až po terénní služby, poskytnout potřebnou pomoc a ulehčit břemeno jednotlivcům i jejich rodinám.

Diskutovat budeme také o důležitosti integrované zdravotní péče a o systému sociální pomoci, který finančně podporuje ty, kteří se ocitnou v těžkých životních podmínkách. Cílem je sdílet nápady a strategie pro další rozvoj těchto nezbytných služeb, abychom zajistili, že každý, kdo potřebuje pomoc, ji bude mít zajištěnou.

Hosté:

 • Jan Tourek, radní kraj Vysočina
 • Vít Kaňkovský, poslanec KDU-ČSL
 • Václav Pláteník, náměstek ministra zdravotnictví
 • Markéta Dubnová, vedoucí katedry sociální práce VŠPJ
 • Zdislava Odstrčilová, VŘ pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb, MPSV ČR, MPSV
 • Jakub Čtvrtník, předseda spolku, Institut sociální práce
 • Lenka Mikletičová, odborný garant projektu kraje Vysočina Rozvoj a podpora procesů pro zkvalitnění poskytování služeb sociálně zdravotního pomezí

Moderuje: Olga Starostová, MPSV


08. Udržitelný demografický vývoj - jak na problémy spojené s odkládáním rodičovství?

16:00 - 17:00
VŠPJ, stará aula

Úroveň plodnosti v Česku měla po roce 2000 rostoucí trend a v letech 2018–2020 se úhrnná plodnost držela na hodnotě 1,71 dítěte na jednu ženu (v roce 2021 dokonce na hodnotě 1,83, po Francii druhé nejvyšší v Evropě). O rok později, v roce 2022, došlo však naopak v Česku k nemalému propadu plodnosti. Úhrnná plodnost se meziročně snížila o 11 % na hodnotu 1,62 dítěte na jednu ženu a dle demografických prognóz bude trend poklesu úrovně plodnosti pokračovat.

Plodnost je ovlivněna mnoha faktory. Za předpokladu stávajícího trendu posouvání narození do pozdějšího věku jsou však páry v nemalé míře postaveny před riziko problémů s početím. Ty má dnes již přibližně každý sedmý pár a za posledních deset let se počet cyklů, jež mají vést k léčbě neplodnosti, téměř zdvojnásobil. Jak lze v této oblasti dosáhnout zlepšení?

Hosté:

 • Marie Jílková, poslankyně KDU-ČSL
 • Jiřina Kocourková, vedoucí katedry demografie a geodemografie, PřF UK, členka Národního institutu SYRI
 • Jana Paloncyová, vedoucí odd. Rodinná politika, RILSA
 • Adéla Šilar, projektová manažerka, zástupce mladé generace
 • Petra Herboltová, primářka, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava

Moderuje: Jana Skalková, MPSV

09. Škola jako bezpečné a podpůrné prostředí pro děti s náročným rodinným zázemím

16:00 - 17:00
VŠPJ, nová aula

V této diskuzi se budeme věnovat důležitosti vytváření bezpečného a podpůrného prostředí ve školách pro děti pocházející z náročných rodinných podmínek. Zaměříme se na roli sociálního pedagoga jako zásadního spojníku mezi školou, rodinou a externími institucemi, jako jsou OSPOD, obecní sociální odbory nebo soudní sociální pracovníci.

Diskutovat budeme o způsobech efektivní spolupráce mezi školami a sociálními službami a prozkoumáme strategie pro zajištění adekvátního financování školních poradenských pracovišť. 

Cílem je najít řešení, jak školy lépe podporovat v poskytování komplexní péče a pomoci, a zároveň zvýšit povědomí o důležitosti dostatečných zdrojů pro školní psychology, speciální pedagogy a asistenty pedagoga či posílení školní sociální práce.

Prezentace aktuálních dat:

 • Jan Zeman, PAQ

Hosté:

 • Marta Miklušáková, MPSV
 • Hana Šišková, MČ Praha 7
 • Hana Vařejková, NPI - metodička, SPC Jihlava
 • Karel Gargulák, PAQ Research
 • Jan Vörös Mušuta, ředitel odboru rovného přístupu ke vzdělávání a podpory pracovníků v regionálním školství
 • Jiří Daněk, předseda, Asociace sociálních pedagogů
 • Martina Koplová, Projekt Signály, Society for All, z. s.

Moderuje:

 • Dana Lipová, nadace Sirius

17:00 - 19:00 - Letní jarmark sociálních podniků Vysočiny (prostor před kinem Dukla)

19:00 - Společenský večer, hudební vystoupení


Pátek 7. června 2024

10. Sociální bydlení: Nové směry a vize09:30 - 10:30
VŠPJ, přednáškový sál P3

V současné době čelí mnoho rodin, včetně zhruba 340 000 dětí, riziku ztráty domova, energetické chudoby a vysokým nákladům na bydlení. Připravovaný zákon o podpoře v bydlení, který je výsledkem spolupráce mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí, přináší naději na změnu. Prozkoumáme, jak nová legislativa může poskytnout podporu rodinám s dětmi a jak může přispět k reintegraci dětí z institucí zpět do rodinného prostředí.

Diskuse se také zaměří na sdílení úspěšných přístupů a osvědčených postupů z projektů sociálního bydlení, které mohou sloužit jako inspirace pro budoucí rozvoj tohoto důležitého sektoru.

Hosté:

 • Olga Richterová, místopředsedkyně PSP, členka Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí
 • Jan Klusáček, MŠMT, Platforma pro sociální bydlení
 • Barbora Špicarová Stašková, MPSV hlavní garantka projektu Podpora sociálního bydlení
 • Marek Mikulec, město Ostrava, metodik projektu sociální bydlení, Ostravská univerzita FSS
 • Pavla Pivoňka Vaňková, poslankyně STAN

Moderuje: Daniel Škarka, poradce pro systémovou změnu v obcích Platformy pro sociální bydlení

11. Pracovní právo přívětivé rodinám + flexibilní formy práce jako způsob podpory pečujících osob.

09:30 - 10:30
VŠPJ, stará aula

Novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 10. 2023, se provádí transpozice několika evropských směrnic. Novela přináší řadu novinek a pozitivních změn pro zaměstnavatele i zaměstnance a výhody pro pracující rodiče, pečující osoby a dohodáře. Mezi klíčové změny patří zakotvení práce na dálku. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. Jsou tato opatření dostačující? Jaká další opatření je možné nastavit lépe?

Hosté:

 • Dana Roučková, vrchní ředitelka sekce legislativy, MPSV
 • Halka Jaklová, Aperio
 • Šárka Homfray, právnička a odborářka
 • Kristýna Cejnarová, MUMDOO
 • Martin Hruška, Plzeňský Prazdroj
 • Lenka Simerská, MPSV

Moderuje: Jana Skalková, MPSV

12. Sociální role školy a možnosti překonávání bariér účasti na vzdělávání


09:30 - 10:30
VŠPJ, nová aula

Mnohé z rodin žijí v chudobě a nedokáží své dítě ve vzdělávání podporovat - tudíž je spolupráce škol, sociálních služeb a samotných rodin nezbytná. Cílem by mělo být, aby každé dítě, bez ohledu na chudobu, do které se narodí (bydlení, exekuce, sociální vyloučení) mělo šanci na to uspět ve škole a v životě.

Jaká je dobrá praxe v územích, kde se daří předcházet vzdělávacímu neúspěchu? Jaká opatření pro lepší spolupráce škol, sociálních a dalších služeb potřebujeme zajistit na národní úrovni?

Hosté:

 • Kateřina Lánská, EDUin
 • Petr Nečina, Odbor sociálního začleňování, MMR
 • Eva Nováková (NPI) Podpora rovných příležitostí
 • Jan Zeman, PAQ Research
 • Tereza Svačinová, Projekt Signály, Society for All, z. s. (bude potvrzeno)

Moderuje: Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030

13. Zmírňování utrpení: Budoucnost paliativní péče v Česku


10:45 - 11:45
VŠPJ, přednáškový sál P3

V této diskuzi se zaměříme na základní cíle paliativní péče, jejímž posláním je zajištění důstojnosti a komfortu v poslední fázi života. Probereme, jak lze zlepšit dostupnost péče ve všech segmentech zdravotního systému, posílit právo pacientů na volbu prostředí péče a jak efektivně podporovat rodiny a blízké, kteří se o pacienty starají.

Diskuse bude také hledat cesty k posílení psychologické podpory pro všechny zúčastněné, abychom společně podpořili kulturu péče, která je empatická, respektující a lidská.

Hosté:

 • Katarína Vlčková, primářka dětského hospice Cesty domů, Nadace rodiny Vlčkových
 • Mahulena Exnerová, Česká společnost paliativní medicíny (děti)
 • Ladislav Kabelka, primář Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči, krajský koordinátor paliativní péče pro Kraj Vysočina, vedoucí pracovní skupiny Paliativa JMK, LF MUNI
 • Jan Blinka, ředitel, Centrum paliativní péče
 • Michaela Čeřovská, členka představenstva, Fórum mobilních hospiců, ředitelka Sdílení o.p.s.

Moderuje: Lilly Ahou Král, členka poradního týmu první dámy ČR

14. Tátové na rodičovskou! Jak podpořit otce a zbavit ženy sankce za mateřství


10:45 - 11:45
VŠPJ, stará aula

Česká rodina ve výzkumech vychází jako konzervativní a autonomní. Ačkoliv muži mají možnost volby být na rodičovské dovolené, jejich zájem obecně není příliš velký. Jaké jsou možnosti podpořit muže v zaměstnaneckém poměru k vyššímu zájmu? Mohou být některá opatření ze zahraničí motivační ke změně postoje?

V panelu bude téma diskutováno z pohledu zástupců organizací věnujících se rodičovství mužů, zaměstnavatelů i výzkumu. 

Hosté:

 • Ladislav Kučera, director of ŠKODA Endowment Fund, Škoda Auto
 • Jana Hamanová, SCaC - aktuální výzkum MPSV
 • Lukáš Talpa, LOM
 • Lenka Sovová, HR Brainstorming
 • David Škrobánek, zakladatel Dobrého táty
 • Radka Zítková, editorka Heroine.cz

Moderuje: Olga Starostová, MPSV


15. Překonávání regionálních rozdílů v účasti v předškolním vzdělávání a přechodu na základní školu

10:45 - 11:45
VŠPJ, nová aula

Jak podporovat maximální účast všech dětí v předškolním vzdělávání bez ohledu na region, ve kterém se nacházíme? Co pomůže hladkému přechodu dětí na základní školu.

Zaměříme se na problém odkladů školní docházky a jak přetížení vzdělávací infrastruktury komplikuje návrat rodičů na pracovní trh a jejich snahy o slaďování pracovního a rodinného života. Prozkoumáme ekonomické náklady spojené s odklady školní docházky a posoudíme, jak se mění role dětských skupin v reakci na tyto výzvy.

Hosté:

 • Renáta Zajíčková, poslankyně ODS
 • Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání, MŠMT
 • Jaroslava Simonová, PedF UK, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
 • Jana Berkovcová, poslankyně ANO
 • Simona Weidnerová, MPSV

Moderuje: Karel Gargulák, PAQ Research

16. Umisťování malých dětí do pobytových zařízení - jsme připraveni na změnu?12:00 - 13:00
VŠPJ, přednáškový sál P3

V ČR je dlouhodobá snaha zákazu umisťování nejmladších dětí do pobytových zařízení. Jsme poslední evropskou zemí, kde se malé děti umisťují do ústavů. V současné době jsme blízko úplnému zákazu umisťování dětí do 3. (4-7) let. Jak je ČR na tuto situaci připravená? Máme dostatek pěstounů? Jak se daří transformovat pobytová zařízení?

Hosté:

 • Zuzana Zárasová, MPSV
 • Michaela Kůtová, SKP - Naděje pro život, Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Lenka Procházková, pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Radka Soukupová, ředitelka, Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové
 • Alena Egersdorfová, OSPOD, Magistrát města Jihlavy
 • Vladimír Polák, Krajský soud Ústí nad Labem

Moderuje: Martina Vančáková, psycholožka, pěstounka a rodinná poradkyně, MPSV; náhradník - Johana Mertová, MPSV


17. Mezigenerační solidarita a stárnutí12:00 - 13:00
VŠPJ, stará aula

Stárnutí jako celospolečenský fenomén, který vyžaduje změnu v chápání toho, kdo je to senior/seniorka. Představy, které máme o stárnutí a lidech od určitého věku, jsou často zastaralé a nerespektují fakt, že dnešní senioři a seniorky představují velmi heterogenní skupinu čítající více než dva miliony osob, a její různorodost do budoucna ještě posílí. Česká společnost se postupně proměňuje – rodí se méně dětí a stále se prodlužuje délka dožití.

Zvyšuje se tak podíl starších lidí v populaci a společnost stárne, stejně jako ve většině zemí vyspělého světa. Více než zřejmá je nutnost chápat stáří v kontextu procesu stárnutí jako celoživotního procesu. To znamená věnovat v každém věku více pozornosti vztahům, přijetí nemoci, konečnosti a smrtelnosti jako specifického rozměru smysluplného života. V tomto směru jsou důležité podmínky pro osobní aktivitu ve stáří, občanskou angažovanost a dobrovolnictví směrem k seniorské populaci, ale také seniorů a seniorek samotných či rozvoj kvalitních mezilidských a rodinných vztahů obecně.

Hosté: 

 • Lucie Vidovićová, Masarykova Univerzita - ochrana seniorů
 • Lenka Kamanová, Mendelova Univerzita/Institut celoživotního vzdělávání
 • Anna Mužná, starostka obce Skotnice
 • Marcela Petrová Kafková, Masarykova Univerzita, Stárnutí na venkově
 • Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, ředitelka Národního centra pro rodinu - mezigenerační dialog
 • Zdeňka Krůpová, MAS Zubří země

Moderuje: Jana Řeháková Fučíková, MPSV

18. Role primární prevence a sociální práce v podpoře rodin, rodinných hodnot a celkové stability domácností


12:00 - 13:00
VŠPJ, nová aula

Primární prevence v oblasti rodinné politiky zahrnuje širokou škálu podpůrných aktivit, které umožňují rodinám dlouhodobě a soběstačně plnit jejich funkce a pomáhají předcházet rizikovým jevům v rodině, v komunitě i ve společnosti. Jedná se například o vzdělávání rodičů (workshopy, semináře, tréninkové aktivity, práci přímo v rodinách), poradenství, kulaté stoly, osvětové aktivity apod. Přetrvávající podceňování přínosu primární prevence a zároveň i přetrvávající pochybnosti o významu neziskového sektoru, který služby a programy v oblasti primární prevence poskytuje, obecně ohrožují trvalou udržitelnost existence poskytovatelů těchto služeb – navzdory ekonomické výhodnosti se dosud nepodařilo prosadit dostatek dotačních programů a výzev.

Diskuse se bude zaměřovat zejména na možnosti financování nejen ze strany státu, ale rovněž z krajských a lokálních zdrojů, které mají k samotným poskytovatelům těchto služeb a zejména k potřebám místních obyvatel nejblíže. Jak lze stabilizovat poskytovatele prorodinných služeb pro nejbližší roky? Lze nastavit dlouhodobé financování těchto poskytovatelů? Jakou roli mohou sehrát samosprávy či Místní akční skupiny (MAS)? Jak lze zajistit kontrolu nad efektivním nakládáním s finančními prostředky?

Hosté:

 • Edita Janečková, Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.
 • Irena Přibylová, ředitelka Sítě pro rodinu
 • Zdislava Odstrčilová, VŘ pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb, MPSV ČR
 • Markéta Dvořáková, MAS Brdy-Vltava
 • Michaela Slussareff, autorka publikace Hry, sítě, porno - rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, prorektorka FF UK v Praze

Moderuje: Regína Dlouhá, Klub K2, členka rady Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.


Doprovodný program

Expozice Dohled na dosah


Čtvrtek 10:45 - 12:00

VŠPJ, vestibul před novou aulou

Testování kognitivních funkcí, virtuální realita, měření fyziologických funkcí, včetně asistivních technologií, oblek simulující stárnutí...

Letní jarmark sociálních podniků Vysočiny

Čtvrtek 13:00 - 19:00
Kino Dukla, prostor před kinem

Příspěvkové organizace z kraje Vysočina v sociální oblasti:

 • Obchůdek Spolu (Jeřabina, Pelhřimov)
 • Kavárna Pohodička - výjezdní stánek
 • Volšové ruce - sociálně terapeutická dílna
 • Střední uměleckoprůmyslová škola grafická (Silvie Čermáková) - výstava studentských prací
 • Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Exkurze do sociálních podniků regionu Vysočina

Čtvrtek 13:30 - 19:00
Sraz pro zájemce o exkurzi je ve 13:30 u registrací v nové aule (výukovém centru).

Max. počet účastníků je 20 osob. 

Program:

Sociální centrum Kraje Vysočina, příspěvková organizace
15:00 - 16:00

Transformované bydlení Pávov

16:00 - 17:00

Když služby nestačí - sociální práce s rodinou


Čtvrtek 13:30 - 15:00

Kino Dukla, malý sál

Zákon o sociálních službách definuje pomoc rodině, avšak je nastaven na modely práce v poradenském paradigmatu a v praxi jsme často svědky, že tyto služby mají jen krátkodobý účinek při změně naplňování potřeb dětí i při naplňování funkce rodiny. Workshop nabízí pohled, který je vázán na terapeutického paradigmatu. Lektoři představí své zkušenosti a možné změny pohledu na práci s ohroženou rodinou ve dvou modelech práce.

Lektoři:

 • Petr Fabián, odborný asistent VŠPJ a Slezské Univerzity v Opavě, spoluzakladatel terapeutické linky Sluchátko
 • Markéta Tauberová, ředitelka Dětského centra Veská

Projekce filmu #annaismissing

Čtvrtek 17:30 - 19:15
Kino Dukla, malý sál

Anna, influencerka známá svým provokativním obsahem, se na sítích tajemně odmlčí. Když patnáctiletá Nina najde fotku polonahé Anny v mobilu svého táty, rozhodne se ji vypátrat. Sled dalších událostí změní život jak Nině, tak její rodině. Thriller #annaismissing je volným pokračováním úspěšného seriálu #martyisdead ověnčeného International Emmy Award 2020.

Poradna: Dětské skupiny na obecní úrovni


Po celou dobu konference

VŠPJ, vestibul před novou aulou (výukové centrum)
Informační stánek - konzultační hodiny

Anna Machátová, MPSV, metodička na podporu zřizování dětských skupin - konzultace

Workshop: Sousedské dětské skupinyPátek 9:30 - 11:30
VŠPJ, učebna ZSP1

Na tento workshop je nutná registrace, kapacita je 15 účastníků. Registrovat se můžete zde.

Sousedské dětské skupiny jsou novou formou předškolní péče, kterou zavádí připravovaná novela zákona o dětských skupinách. Uchopení a komunikace tohoto nového typu dětské skupiny je zásadní.

Workshop k sousedským dětským skupinám interaktivní formou cover story umožní účastníkům se podílet na vytvoření vize sousedských dětských skupin. Během workshopu budou přístupná data k motivaci a představám zájemců o poskytování sousedské dětské skupiny a také několik mediálních výstupů, které projektový tým posbíral během svých dosavadních aktivit.

Účastníci si vyzkouší navrhnout ideální budoucnost sousedských dětských skupin a tým následně využije výstupy workshopu při přípravě komunikační strategie popularizující sousedské dětské skupiny.

Lektor:

 • Erik Vaněk, designér služeb inovačního projektu Sousedských dětských skupin

Přednáška s diskusí: Rodičovství za mřížemiPátek 09:30 - 10:30
VŠPJ, přednáškový sál P4

Závěry prvního českého výzkumu „Dopady věznění rodiče na dítě“ (realizovaného Masarykovou univerzitou a Mezinárodním vězeňským společenstvím)

První český výzkum zabývající se otázkou, jak uvěznění rodiče ovlivní život dítěte. Výzkum byl realizován mezi uvězněnými rodiči, dětmi a těmi, kdo o tyto děti pečují. Výsledky výzkumu přinesly závažné poznatky a vedly k vytvoření metodik pro práci s rodinami s uvězněným rodičem: „I nadále rodičem“ a metodiku „Podpora wellbeingu dětí odsouzených rodičů“, která má pomoci sociálním pracovníkům s posouzením životní situace dětí odsouzených rodičů. Součástí výzkumu je i kniha „Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě,“ která poskytuje souhrnné informace o vlivu věznění na wellbeing dětí.

Výzkum využíval smíšeného výzkumného designu a přinesl poznatky o tom, jak uvěznění rodiče ovlivňuje životní trajektorii dětí, jejich současný i budoucí život. Děti jsou traumatizované, trpí poruchami attachmentu, prožívají závažné problémy v oblasti emocí a chování a čelí vážným důsledkům ve svém sociálním fungování a začleňování do společnosti. Je nezbytné této oblasti věnovat pozornost, poskytovat podporu a pomoc dětem i jejich rodinám.

Lektorka:

 • Jitka Navrátilová, Katedra sociální politiky a sociální práce MUNI

Workshop: Zotavení
Pátek 10:45 - 12:00
VŠPJ, přednáškový sál P4

Výuka s účastí peer lektora (člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a zotavením) je realizována na Katedře sociální práce VŠPJ od roku 2017 jako součást povinného předmětu. Cílem kurzu je porozumět konceptu zotavení, zdůraznit hodnotu zkušenostního vědění (experiential knowledge) a využít jeho potenciál ve vzdělávání budoucích sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků. "Na workshopu zažijete, jak taková výuka může vypadat a že téma zotavení se týká každého z nás.

Lektoři:

 • PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. (odborná asistentka VŠPJ, KSP)
 • MUDr. Magda Dosbabová (externí lektor, VŠPJ)

  Místa konání

  Vysoká škola polytechnická Jihlava

  • registrace účastníků
  • zahájení konference
  • předání ceny Pečující roku
  • programový blok "Co trápí současné rodiny?"
  • programový blok "Rodina a vzdělání" 
  1. Nová aula (výukové centrum)
  2. Stará aula (aula)
  3. Přednáškový sál P3
  4. Přednáškový sál P4
  5. učebna ZSP1

  Kino Dukla

  • programový blok "Podpora ohrožených skupin"
  • workshopy a projekce filmů
  1. Velký sál
  2. Malý sál
  3. Prostor před kinem

  Obě místa jsou od sebe vzdálená asi 5 minut pěšky.


  Ubytování během konference

  Pokud plánujete účast na oba dny konference a ještě nemáte zajištěné ubytování, 
  rádi vám s výběrem pomůžeme.

  V případě zájmu prosím napište e-mail: 
  magda@boosterevent.cz


  Parkování

  Návštěvníci konferenci můžou využít velkokapacitní parkovací plochu VŠPJ, která je od místa konání vzdálena asi 3min pěšky, viz mapa Jihlavy výše.

  Parkoviště bude označeno a závora odemčená.


  Mapa s vyznačeným místem parkovací plochy je ZDE.


  6. června, Jihlava

  Pečující roku 2024


  Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s hendikepem či dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Ukažme pečujícím, že na svou situaci nejsou sami. Jejich obětavost a životní příběhy zaslouží naše uznání.


  Představujeme Pečující roku 2024:

  Péče o dítě s hendikepem do 18 let:

  Eliška Antošová

  Denně se stará o své dva syny s poruchou autistického spektra a sdílí své zkušenosti prostřednictvím blogu a knihy.

  Péče o dítě s hendikepem do 18 let:

  Jitka Reineltová

  Předsedkyně spolku Parent Project, která se neúnavně věnuje podpoře dětí a dospělých se závažným zdravotním znevýhodněním.

  Péče o dospělého s hendikepem nad 18 let

  Lenka Carbolová

  Po vážné lékařské situaci svého partnera se stala jeho neformální pečovatelkou a založila Klub neformálních pečovatelů.

  Péče o seniora nad 65 let:

  Libuše Kračmárová

  Pečuje již 22 let o svého manžela s Parkinsonovou nemocí, zároveň si udržuje aktivní život a je vzorem pro další pečovatele.

  Předávání cen "Pečující roku" přináší inspirující příběhy lidí, kteří svým nasazením a obětavostí přispívají ke zlepšení kvality života osob s hendikepem.


  .