6. - 7. června, Jihlava

Fórum rodinné politiky 2024


Sedmý ročník konference 

Ministerstva práce

a sociálních věcí


3 programové bloky, 21 diskuzních panelů, 100+ vystupujících00 dní
00 hodin
00 minut
00 sekund

S radostí oznamujeme, že konference proběhne pod záštitou:

Eva Pavlová

První dáma České republiky

Vít Kaňkovský

Poslanec, předseda Výboru pro sociální politikuProgram konference


Hlavní program konference tvoří 3 programové bloky složené z 21 diskuzních panelů.

Blok č. 1: 
Podpora ohrožených skupin

Ačkoliv Česko patří mezi státy nejméně ohrožené příjmovou chudobou domácností, více než desetina rodin se potýká s nedostatečnými příjmy. Skoro čtvrtina Čechů nemá finanční prostředky na zaplacení nečekaného výdaje přesahujícího desetitisícovou částku.

Mezi nejohroženější skupiny patří zejména solorodiče, osoby s nízkým dosaženým vzděláním, minoritní skupiny, seniorky či pečující , nebo samotné osoby s hendikepem.

Jakým způsobem se do situace rodin a znevýhodněných skupin promítla energetická krize, nárůst inflace a zdražování způsobené válkou na Ukrajině?

Blok č. 2: 
Co trápí současné rodiny?


Jednou z hlavních starostí českých rodin je finanční bezpečnost, zvláště v kontextu rostoucích nákladů na život a ekonomické nejistoty. Významnou roli hraje i dostupnost kvalitního a cenově dostupného bydlení.

Prozkoumáme, jakými opatřeními můžeme zlepšit situaci rodin, zaměříme na revizi sociálních dávek a podporu udržitelného demografického vývoje.

Zaměříme se také na klíčová témata jako jsou flexibilní formy práce, které rodičům umožňují skloubit kariéru s rodinným životem. Diskutovat budeme o podpoře otců v rodičovských rolích a významu mezigenerační solidarity v kontextu stárnutí populace.

Blok č. 3: 
Rodina a vzdělání

Rodinná a vzdělávací politika jsou spojenými nádobami, jejichž synergie mohou výrazně ovlivňovat šanci každého dítěte uspět ve vzdělávání a návazně v osobním a profesním životě.

V tomto bloku budeme řešit otázky jakými jsou vliv vzdělávací politiky na růst kompetencí pro posilování společenských a rodinných hodnot, roli škol ve podpoře rodinného života a místní komunity či důležitost celoživotního učení pro samotné rodiče.

Zaměříme se na to, , jak mohou ministerstva, školy a rodiny spolupracovat na podpoře dětí od předškolního věku, přes školní léta až po jejich vstup na trh práce a budování rodinného života.

Čtvrtek 6. června 2024

Úvodní blok:

09:00 - Registrace účastníků

10:00 - Společné zahájení konference a přivítání účastníků

10:45 - Úvodní diskusní panel: Co trápí současné české rodiny?

V úvodní diskuzi se zaměříme na palčivé otázky ovlivňující české rodiny současnosti. Ponoříme se do celostátních témat s regionálními odlišnostmi a prozkoumáme, jak se dotýkají každodenního života rodin. Od revize sociálních dávek přes důchodovou reformu až po změny ve výši příspěvku na péči - probereme klíčová témata, která formují současný sociální a ekonomický kontext pro rodiny v České republice.

Hosté

 • Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí
 • Vít Kaňkovský, poslanec, předseda výboru pro sociální politiku
 • Vítězslav Schrek, hejtman kraje Vysočina
 • Aleš Juchelka, poslanec, člen Výboru pro sociální politiku a Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti
 • Klára Šimáčková Laurenčíková, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti, zmocněnkyně pro lidská práva

Moderuje: Markéta Bidrmanová, Seznam


12:00 - Pečující roku 2024 – slavnostní předávání ocenění pro neformální Pečující


01. Socioekonomické nerovnosti, chudoba a sociální vyloučení v České republice

13:30 - 14:30
Kino Dukla,
velký sál

Kvůli aktuálnímu ekonomickému prostředí se v České republice zvyšuje počet obyvatel žijících ve ztížených podmínkách. Milion lidí v Česku žije pod hranicí chudoby a jen těsně nad ní se nacházejí další zhruba dva miliony. Těch, kdo trpí nedostatkem prostředků na živobytí přibývá, postižena je i střední třída. Situace se za poslední rok zhoršila zejména pro rodiny s nízkými příjmy. Po dlouhou dobu navíc převládal ve veřejném prostoru názor, že Česko je zemí bez velkých sociálních a ekonomických rozdílů. Ovšem nejbohatších 20 % populace drží 80,5 % veškerého čistého majetku v zemi, zatímco nejchudších 20 % jen 0,2 %.

Hosté

 • Jiří Švarc, Head of Unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EC
 • Robin Maialeh, ředitel, RILSA
 • Tomáš Ervín Dombrovský, analytik
 • Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork o.s.
 • Šárka Jelínková, KDU-ČSL

Moderuje: Magdaléna Klimešová, MPSV

02. Rodiny a dostupnost bydlení - efektivní podpora ze strany státu


13:30 - 14:30
VŠPJmalá aula

Zjištění z ročních zpráv o rodině ukazují, že zajištění bydlení hlavní překážkou pro zakládání rodin nebo rozhodování o počtu dětí. Růst cen nemovitostí v posledních letech vytváří tlak na mladé rodiny, které se stále více vzdalují možnosti vlastnit domov. V této diskuzi se budeme věnovat otázkám, jak může stát, společně s obcemi a kraji, reagovat na tuto krizi.

Diskutujte s námi o tom, jaké kroky mohou být učiněny k posílení bytové politiky, aby bylo bydlení dostupné a poskytovalo rodinám potřebnou stabilitu a bezpečí.

Hosté: 

 • Jan Schneider, ředitel, Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR
 • Christian Schantl, mezinárodní vztahy, Město Vídeň - Bydlení ve Vídni, Rakousko
 • Marek Blaha, Dostupné bydlení České spořitelny
 • Milan Märc, 1. náměstek primátora města Chomutov

Moderuje: Markéta Bidrmanová, Seznam
Pozn.:
tlumočení (EN/DE)

03. Předčasné odchody ze vzdělávání - dopady na rodinný život i sociální systém

13:30 - 14:30
VŠPJ, velká aula

V Česku za posledních 10 let přibylo předčasných odchodů ze vzdělávání. V evropském srovnání se Česko podle dat Eurostatu během 10 let v případě nedokončení středního vzdělávání propadlo z druhého na deváté místo. To s sebou nese významná rizika negativních dopadů pro budoucí rodinný život jednotlivce i sociální systém. V současné době je diskutováno, zda školní docházku prodloužit o povinné první dva roky na střední škole. Cílem je především podpora dětí z rodin s nižším socioekonomickým zázemím, kulturním či sociálním znevýhodněním. Pomůže toto opatření situaci zlepšit? Jaká další opatření jsou potřeba?

Hosté:

 • Renáta Zajíčková, poslankyně ODS
 • Kristýna Jůzová Kotalová, MPSV
 • Eva Holečková, členka poradního týmu první dámy ČR
 • Daniel Hůle, Člověk v tísni

Moderuje: Karel Gargulák, PAQ Research

04. Rozvoj pečovatelských služeb: cesta k zajištění podpory

14:45 - 15:45 
Kino Dukla
,
velký sál

Pojďme se podívat na cesty, jakými se v regionu Vysočina a celé České republice rozvíjí a zlepšují pečovatelské služby. Diskuse se zaměří na zlepšování kvality a dostupnosti služeb na pomezí sociální a zdravotní péče, aby všichni, kdo se ocitnou v nesnadné životní situaci, našli podporu a pochopení. Prozkoumáme, jak mohou různé formy pečovatelských služeb, od pobytových zařízení až po terénní služby, poskytnout potřebnou pomoc a ulehčit břemeno jednotlivcům i jejich rodinám.

Diskutovat budeme také o důležitosti integrované zdravotní péče a o systému sociální pomoci, který finančně podporuje ty, kteří se ocitnou v těžkých životních podmínkách. Cílem je sdílet nápady a strategie pro další rozvoj těchto nezbytných služeb, abychom zajistili, že každý, kdo potřebuje pomoc, ji bude mít zajištěnou.

Hosté:

 • Jan Tourek, radní kraj Vysočina
 • Vít Kaňkovský, poslanec KDU-ČSL
 • Markéta Dubnová, vedoucí katedry sociální práce VŠPJ
 • Zdislava Odstrčilová, VŘ pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb, MPSV ČR, MPSV
 • Jakub Čtvrtník, předseda spolku, Institut sociální práce
 • Lenka Mikletičová, odborný garant projektu kraje Vysočina Rozvoj a podpora procesů pro zkvalitnění poskytování služeb sociálně zdravotního pomezí

Moderuje: Olga Starostová, MPSV

05. Nová éra podpory rodin: Efektivní a motivující systém

14:45 - 15:45
VŠPJ, malá aula

Jak se změní systém nepojistných dávek? Jakou roli v tom hraje digitalizace a kdo/co je JENDA? Jak bude vypadat práce s klientem? Může dávka motivovat k práci?

Na tyto a mnoho dalších zajímavých otázek si odpovíme v rámci panelu k reVIZI sociálních dávek. Aktuálně se připravuje největší změna tohoto systému od dob jeho počátku. Současné čtyři pilířové dávky (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), které reagují na chudobu českých domácností zaniknou a má vzniknout jedna nová superdávka. Cílem je nejenom zpřehlednění a zjednodušení systému, ale také provázání s motivací a snahou řešit svoji tíživou situaci vlastním přičiněním.

Hosté:

 • Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek MPSV
 • Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce informačních technologií MPSV
 • Robert Jahoda, ekonom, RILSA a Masarykova univerzita
 • Samuel Galan, PAQ Research

Moderuje: Lucie Malá, MPSV

06. Inovace ve vzdělávání: Cesta k podpoře rodiny a osobního rozvoje

14:45 - 15:45
VŠPJ, velká aula

Vzdělávání dětí i dospělých je příležitost nenechat nikoho stranou. Proto MPSV v první polovině roku 2023 spustilo Databázi rekvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání. Dalším krokem by mohlo být zavedení konceptu individuálních vzdělávacích účtů, který reaguje na aktuální výzvy v oblasti osobního rozvoje, vzdělávání a zdravého životního stylu a může být unikátním nástrojem pro podporu jejich kontinuálního učení a osobního růstu.

Jakou roli v systému celoživotního učení mají hrát školy, firmy, samosprávy a stát? Právě na to by se měl zaměřit tento panel.

Hosté:

 • Zdeněk Zajíček, prezident HK ČR
 • Jana Malá, MPSV
 • Tomáš Ervín Dombrovský, analytik
 • Renáta Millerová, HR Director (CZ, SK, PL, HR, SRB) Thermo Fisher Scientific
 • Lenka Nováková, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě

Moderuje: Jana Skalková, MPSV

07. Implementace evropské záruky pro děti v ČR


16:00 - 17:00 
Kino Dukla, velký sál

V roce 2021 byla na evropské úrovni schválena Záruka pro děti, iniciativa zaměřená na boj proti sociálnímu vyloučení dětí poskytnutím rovného přístupu ke klíčovým službám. Tato diskuse se bude věnovat implementaci této záruky v České republice, kde byl vytvořen národní akční plán pro období 2022–2030. Projednáme, jak ČR plánuje zlepšit přístup ohrožených dětí ke vzdělávání, zdravotní péči, výživě a bydlení, a jaký vliv mají tyto kroky na jejich budoucnost. Diskuse se rovněž zaměří na koordinaci mezi různými zainteresovanými aktéry a na výzvy spojené s realizací těchto opatření na národní úrovni.

Hosté

 • Jiří Švarc, Head of Unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, EC
 • Lucie Plešková, Unicef
 • Martina Štěpánková Štýbrová, MŠMT
 • Jiří Kafka, krajský metodik pro výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina
 • Martina Ochodnická, poslankyně TOP-09

Moderuje: Alexandra Lacinová, MPSV

08. Udržitelný demografický vývoj - jak na problémy spojené s odkládáním rodičovství?

16:00 - 17:00
VŠPJ, malá aula

Úroveň plodnosti v Česku měla po roce 2000 rostoucí trend a v letech 2018–2020 se úhrnná plodnost držela na hodnotě 1,71 dítěte na jednu ženu (v roce 2021 dokonce na hodnotě 1,83, po Francii druhé nejvyšší v Evropě). O rok později, v roce 2022, došlo však naopak v Česku k nemalému propadu plodnosti. Úhrnná plodnost se meziročně snížila o 11 % na hodnotu 1,62 dítěte na jednu ženu a dle demografických prognóz bude trend poklesu úrovně plodnosti pokračovat.

Plodnost je ovlivněna mnoha faktory. Za předpokladu stávajícího trendu posouvání narození do pozdějšího věku jsou však páry v nemalé míře postaveny před riziko problémů s početím. Ty má dnes již přibližně každý sedmý pár a za posledních deset let se počet cyklů, jež mají vést k léčbě neplodnosti, téměř zdvojnásobil. Jak lze v této oblasti dosáhnout zlepšení?

Hosté:

 • Marie Jílková, poslankyně KDU-ČSL
 • Jiřina Kocourková, vedoucí katedry demografie a geodemografie, PřF UK
 • Jana Paloncyová, vedoucí odd. Rodinná politika, RILSA

Moderuje: Jana Skalková, MPSV

09. Škola jako bezpečné a podpůrné prostředí pro děti s náročným rodinným zázemím (2x40 min)

16:00 - 17:00
VŠPJ, velká aula

V této diskuzi se budeme věnovat důležitosti vytváření bezpečného a podpůrného prostředí ve školách pro děti pocházející z náročných rodinných podmínek. Zaměříme se na roli sociálního pedagoga jako zásadního spojníku mezi školou, rodinou a externími institucemi, jako jsou OSPOD, obecní sociální odbory nebo soudní sociální pracovníci.

Diskutovat budeme o způsobech efektivní spolupráce mezi školami a sociálními službami a prozkoumáme strategie pro zajištění adekvátního financování školních poradenských pracovišť. 

Cílem je najít řešení, jak školy lépe podporovat v poskytování komplexní péče a pomoci, a zároveň zvýšit povědomí o důležitosti dostatečných zdrojů pro školní psychology, speciální pedagogy a asistenty pedagoga či posílení školní sociální práce.

Prezentace aktuálních dat:

 • Jan Zeman, PAQ

Hosté první části:

 • Marta Miklušáková, MPSV
 • Hana Šišková, MČ Praha 7
 • Hana Vařejková, NPI - metodička, SPC Jihlava
 • Karel Gargulák, PAQ Research

Hosté druhé části:

 • Jiří Daněk, předseda, Asociace sociálních pedagogů
 • Zuzana Zárasová, MPSV
 • Tereza Svačinová, Martina Koplová, Projekt Signály, Society for All, z. s.

Moderuje:

 • Dana Lipová, nadace Sirius

17:00 - Výjezdní zasedání Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti

19:00 - Společenský večer, hudební vystoupení


Pátek 7. června 2024

10. Sociální bydlení: Nové směry a vize09:30 - 10:30
Kino Dukla, velký sál

V současné době čelí mnoho rodin, včetně zhruba 340 000 dětí, riziku ztráty domova, energetické chudoby a vysokým nákladům na bydlení. Připravovaný zákon o podpoře v bydlení, který je výsledkem spolupráce mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí, přináší naději na změnu. Prozkoumáme, jak nová legislativa může poskytnout podporu rodinám s dětmi a jak může přispět k reintegraci dětí z institucí zpět do rodinného prostředí.

Diskuse se také zaměří na sdílení úspěšných přístupů a osvědčených postupů z projektů sociálního bydlení, které mohou sloužit jako inspirace pro budoucí rozvoj tohoto důležitého sektoru.

Hosté:

 • Olga Richterová, místopředsedkyně PSP, členka Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí
 • Jan Klusáček, MŠMT, Platforma pro sociální bydlení
 • Barbora Špicarová Stašková, MPSV hlavní garantka projektu Podpora sociálního bydlení
 • Marek Mikulec, město Ostrava, metodik projektu sociální bydlení, Ostravská univerzita FSS

Moderuje: Daniel Škarka, poradce pro systémovou změnu v obcích Platformy pro sociální bydlení

11. Pracovní právo přívětivé rodinám + flexibilní formy práce jako způsob podpory pečujících osob.

09:30 - 10:30
VŠPJ, malá aula

Novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 10. 2023, se provádí transpozice několika evropských směrnic. Novela přináší řadu novinek a pozitivních změn pro zaměstnavatele i zaměstnance a výhody pro pracující rodiče, pečující osoby a dohodáře. Mezi klíčové změny patří zakotvení práce na dálku. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. Jsou tato opatření dostačující? Jaká další opatření je možné nastavit lépe?

Hosté:

 • Marie Jílková, poslankyně KDU-ČSL
 • Dana Roučková, vrchní ředitelka sekce legislativy, MPSV
 • Halka Jaklová, Aperio
 • Šárka Homfray, právnička a odborářka
 • Kristýna Cejnarová, MUMDOO
 • Martin Hruška, Plzeňský Prazdroj

Moderuje: Jana Skalková, MPSV

12. Sociální role školy a možnosti překonávání bariér účasti na vzdělávání


09:30 - 10:30
VŠPJ, velká aula

Mnohé z rodin žijí v chudobě a nedokáží své dítě ve vzdělávání podporovat - tudíž je spolupráce škol, sociálních služeb a samotných rodin nezbytná. Cílem by mělo být, aby každé dítě, bez ohledu na chudobu, do které se narodí (bydlení, exekuce, sociální vyloučení) mělo šanci na to uspět ve škole a v životě.

Jaká je dobrá praxe v územích, kde se daří předcházet vzdělávacímu neúspěchu? Jaká opatření pro lepší spolupráce škol, sociálních a dalších služeb potřebujeme zajistit na národní úrovni?

Hosté:

 • Kateřina Lánská, EDUin
 • Petr Nečina, Odbor sociálního začleňování, MMR
 • Iveta Kokyová, MPSV
 • Eva Nováková (NPI) PROP
 • Jan Zeman, PAQ Research

Moderuje: Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030

13. Zmírňování utrpení: Budoucnost paliativní péče v Česku


10:45 - 11:45
Kino Dukla, velký sál

V této diskuzi se zaměříme na základní cíle paliativní péče, jejímž posláním je zajištění důstojnosti a komfortu v poslední fázi života. Probereme, jak lze zlepšit dostupnost péče ve všech segmentech zdravotního systému, posílit právo pacientů na volbu prostředí péče a jak efektivně podporovat rodiny a blízké, kteří se o pacienty starají.

Diskuse bude také hledat cesty k posílení psychologické podpory pro všechny zúčastněné, abychom společně podpořili kulturu péče, která je empatická, respektující a lidská.

Hosté:

 • Katarína Vlčková, primářka dětského hospice Cesty domů, Nadace rodiny Vlčkových
 • Mahulena Exnerová, Česká společnost paliativní medicíny (děti)
 • Ladislav Kabelka, primář Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči, krajský koordinátor paliativní péče pro Kraj Vysočina, vedoucí pracovní skupiny Paliativa JMK, LF MUNI
 • Jan Blinka, ředitel, Centrum paliativní péče
 • Michaela Čeřovská, členka představenstva, Fórum mobilních hospiců

Moderuje: Lilly Ahou Král, členka poradního týmu první dámy ČR

14. Tátové na rodičovskou! Jak podpořit otce a zbavit ženy sankce za mateřství


10:45 - 11:45
VŠPJ, malá aula

Česká rodina ve výzkumech vychází jako konzervativní a autonomní. Ačkoliv muži mají možnost volby být na rodičovské dovolené, jejich zájem obecně není příliš velký. Jaké jsou možnosti podpořit muže v zaměstnaneckém poměru k vyššímu zájmu? Mohou být některá opatření ze zahraničí motivační ke změně postoje?

V panelu bude téma diskutováno z pohledu zástupců organizací věnujících se rodičovství mužů, zaměstnavatelů i výzkumu. 

Hosté:

 • Ladislav Kučera, director of ŠKODA Endowment Fund, Škoda Auto
 • Jana Hamanová, SCaC - aktuální výzkum MPSV
 • Lukáš Talpa, LOM
 • Lenka Sovová, HR Brainstorming
 • David Škrobánek, zakladatel Dobrého táty
 • Radka Zítková, editorka Heroine.cz

Moderuje: Olga Starostová, MPSV


15. Překonávání regionálních rozdílů v účasti v předškolním vzdělávání a přechodu na základní školu

10:45 - 11:45
VŠPJ, velká aula

Jak podporovat maximální účast všech dětí v předškolním vzdělávání bez ohledu na region, ve kterém se nacházíme? Co pomůže hladkému přechodu dětí na základní školu.

Zaměříme se na problém odkladů školní docházky a jak přetížení vzdělávací infrastruktury komplikuje návrat rodičů na pracovní trh a jejich snahy o slaďování pracovního a rodinného života. Prozkoumáme ekonomické náklady spojené s odklady školní docházky a posoudíme, jak se mění role dětských skupin v reakci na tyto výzvy.

Hosté:

 • Jaroslava Simonová, PedF UK, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
 • Jana Berkovcová, poslankyně ANO
 • Simona Weidnerová, MPSV

Moderuje: Karel Gargulák, PAQ Research

16. Umisťování malých dětí do pobytových zařízení - jsme připraveni na změnu?12:00 - 13:00
Kino Dukla, velký sál

V ČR je dlouhodobá snaha zákazu umisťování nejmladších dětí do pobytových zařízení. Jsme poslední evropskou zemí, kde se malé děti umisťují do ústavů. V současné době jsme blízko úplnému zákazu umisťování dětí do 3. (4-7) let. Jak je ČR na tuto situaci připravená? Máme dostatek pěstounů? Jak se daří transformovat pobytová zařízení?

Hosté:

 • Zuzana Zárasová, MPSV
 • Michaela Kůtová, SKP - Naděje pro život, Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Lenka Procházková, pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Radka Soukupová, ředitelka, Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové
 • Alena Egersdorfová, OSPOD, Magistrát města Jihlavy
 • Vladimír Polák, Krajský soud Ústí nad Labem

Moderuje: Martina Vančáková, psycholožka, pěstounka a rodinná poradkyně, MPSV; náhradník - Johana Mertová, MPSV


17. Mezigenerační solidarita a stárnutí12:00 - 13:00
VŠPJ, malá aula

Stárnutí jako celospolečenský fenomén, který vyžaduje změnu v chápání toho, kdo je to senior/seniorka. Představy, které máme o stárnutí a lidech od určitého věku, jsou často zastaralé a nerespektují fakt, že dnešní senioři a seniorky představují velmi heterogenní skupinu čítající více než dva miliony osob, a její různorodost do budoucna ještě posílí. Česká společnost se postupně proměňuje – rodí se méně dětí a stále se prodlužuje délka dožití.

Zvyšuje se tak podíl starších lidí v populaci a společnost stárne, stejně jako ve většině zemí vyspělého světa. Více než zřejmá je nutnost chápat stáří v kontextu procesu stárnutí jako celoživotního procesu. To znamená věnovat v každém věku více pozornosti vztahům, přijetí nemoci, konečnosti a smrtelnosti jako specifického rozměru smysluplného života. V tomto směru jsou důležité podmínky pro osobní aktivitu ve stáří, občanskou angažovanost a dobrovolnictví směrem k seniorské populaci, ale také seniorů a seniorek samotných či rozvoj kvalitních mezilidských a rodinných vztahů obecně.

Hosté: 

 • Lucie Vidovićová, Masarykova Univerzita - ochrana seniorů
 • Lenka Kamanová, Mendelova Univerzita/Institut celoživotního vzdělávání
 • Anna Mužná, starostka obce Skotnice
 • Marcela Petrová Kafková, Masarykova Univerzita, Stárnutí na venkově
 • Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, ředitelka Národního centra pro rodinu - mezigenerační dialog
 • Zdeňka Krůpová, MAS Zubří země

Moderuje: Dana Žižkovská, MPSV

18. Role primární prevence a sociální práce v podpoře rodin, rodinných hodnot a celkové stability domácností


12:00 - 13:00
VŠPJ, velká aula

Primární prevence v oblasti rodinné politiky zahrnuje širokou škálu podpůrných aktivit, které umožňují rodinám dlouhodobě a soběstačně plnit jejich funkce a pomáhají předcházet rizikovým jevům v rodině, v komunitě i ve společnosti. Jedná se například o vzdělávání rodičů (workshopy, semináře, tréninkové aktivity, práci přímo v rodinách), poradenství, kulaté stoly, osvětové aktivity apod. Přetrvávající podceňování přínosu primární prevence a zároveň i přetrvávající pochybnosti o významu neziskového sektoru, který služby a programy v oblasti primární prevence poskytuje, obecně ohrožují trvalou udržitelnost existence poskytovatelů těchto služeb – navzdory ekonomické výhodnosti se dosud nepodařilo prosadit dostatek dotačních programů a výzev.

Diskuse se bude zaměřovat zejména na možnosti financování nejen ze strany státu, ale rovněž z krajských a lokálních zdrojů, které mají k samotným poskytovatelům těchto služeb a zejména k potřebám místních obyvatel nejblíže. Jak lze stabilizovat poskytovatele prorodinných služeb pro nejbližší roky? Lze nastavit dlouhodobé financování těchto poskytovatelů? Jakou roli mohou sehrát samosprávy či Místní akční skupiny (MAS)? Jak lze zajistit kontrolu nad efektivním nakládáním s finančními prostředky?

Hosté:

 • Edita Janečková, Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.
 • Irena Přibylová, ředitelka Sítě pro rodinu
 • Zdislava Odstrčilová, VŘ pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb, MPSV ČR
 • Markéta Dvořáková, MAS Brdy-Vltava
 • Michaela Slussareff, autorka publikace Hry, sítě, porno - rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, prorektorka FF UK v Praze

Moderuje: Regína Dlouhá, Klub K2, členka rady Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.


Doprovodný program

Expozice Dohled na dosah


Testování kognitivních funkcí, virtuální realita, měření fyziologických funkcí, včetně asistivních technologií, oblek simulující stárnutí...

Letní jarmark sociálních podniků Vysočiny

Příspěvkové organizace z kraje Vysočina v sociální oblasti:

 • Obchůdek Spolu (Jeřabina, Pelhřimov)
 • Kavárna Pohodička - výjezdní stánek
 • Volšové ruce - sociálně terapeutická dílna
 • Střední uměleckoprůmyslová škola grafická (Silvie Čermáková) - výstava studentských prací
 • Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Exkurze do sociálních podniků regionu Vysočina


Poradna: Dětské skupiny na obecní úrovni


Informační stánek - konzultační hodiny

Anna Machátová
, MPSV, metodička na podporu zřizování dětských skupin - konzultace

Když služby nestačí - sociální práce s rodinou


Zákon o sociálních službách definuje pomoc rodině, avšak je nastaven na modely práce v poradenském paradigmatu a v praxi jsme často svědky, že tyto služby mají jen krátkodobý účinek při změně naplňování potřeb dětí i při naplňování funkce rodiny. Workshop nabízí pohled, který je vázán na terapeutického paradigmatu. Lektoři představí své zkušenosti a možné změny pohledu na práci s ohroženou rodinou ve dvou modelech práce.

Poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodinu a dítě, poskytování Sociální rehabilitace, Cílem workshopu je sdílet zkušenosti s účastníky a otevřít diskusi na toto téma.

Lektoři:

 • Petr Fabián, odborný asistent VŠPJ a Slezské Univerzity v Opavě, spoluzakladatel terapeutické linky Sluchátko
 • Markéta Tauberová, ředitelka Dětského centra Veská

Workshop - UNICEFWorkshop / panel s dětmi, které utekly z Ukrajiny.

Kino - Centrum dokumentárního filmu


Projekce vybraných dokumentárních filmů.

Workshop / Poradna: Dětské skupiny a nová hygienická vyhláška

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí souvisejících s novou hygienickou vyhláškou pro školská zařízení.

S účinností od 1. 7. 2024 bude novelizována vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, kterou se řídí také dětské skupiny nad 12 dětí.

Tato vyhláška je obecnější a dává tak větší flexibilitu zřizovatelům při zachování hygienických standardů, komfortu a bezpečí dětí a mladistvých. Podobně bude následně upravena také vyhláška pro menší dětské skupiny.

Na Fóru rodinné politiky proto pořádáme praktický seminář na kterém představíme, co se mění a jak to prakticky ovlivní zakládání dětských skupin.


Pokud v této souvislosti hledáte odpověď na nějakou konkrétní otázku, pošlete nám ji, abychom byli schopni připravit detailní odpovědi na nejčastější dotazy. Na místě bude prostor pro dotazy vzhledem k časovým možnostem omezený. Děkujeme za pochopení.

Formulář pro vaše dotazy najdete ZDE.

Lektoři:

 • Matyáš Fošum, Ministerstvo zdravotnictví
 • Jiřina Chlebovská, MPSV

  Workshop: Sousedské dětské skupiny


  Sousedské dětské skupiny jsou novou formou předškolní péče, kterou zavádí připravovaná novela zákona o dětských skupinách. Uchopení a komunikace tohoto nového typu dětské skupiny je zásadní.

  Workshop k sousedským dětským skupinám interaktivní formou cover story umožní účastníkům se podílet na vytvoření vize sousedských dětských skupin. Během workshopu budou přístupná data k motivaci a představám zájemců o poskytování sousedské dětské skupiny a také několik mediálních výstupů, které projektový tým posbíral během svých dosavadních aktivit.

  Účastníci si vyzkouší navrhnout ideální budoucnost sousedských dětských skupin a tým následně využije výstupy workshopu při přípravě komunikační strategie popularizující sousedské dětské skupiny.

  Lektor

  • Erik Vaněk

  Obec přátelská rodině: příklady dobré praxe
  Videomedailonky úspěšných obcí s následnou diskusí

  Workshop: Rodičovství za mřížemi
  Lektorka

  • Jitka Navrátilová

   Seznámení se závěry výzkumu - Dopady věznění rodiče na dítě (v rámci projektové činnosti MUNI)


   Rozsáhlý výzkum s velmi zajímavými závěry a doporučeními, ze kterého vyšla metodika pro práci s rodinami s uvězněným rodičem – „I nadále rodičem“ a dále metodika pro sociální práci s dětmi odsouzených rodičů – „Podpora wellbeingu dětí odsouzených rodičů“.

   Výzkum – smíšený výzkum, který přinesl poznatky jakým způsobem dopadají na děti a jejich prospívání v přítomnosti i budoucnosti rizika spojená s uvězněním rodiče. Uvěznění rodiče má vliv na životní trajektorii dítěte a ovlivňuje jej nejen v přítomnosti, ale i v jeho budoucnosti. Děti jsou traumatizované, trpí poruchami attachmentu, zažívají závažné problémy v oblasti prožívání a chování, objevují se u nich vážné důsledky v oblasti jejich sociálního fungování i začleňování do běžného života. Je třeba se oblasti věnovat, nabídnout pomoc a podporu dětem i jejich rodinám.

    Workshop VŠPJ: Zotavení


    Výuka s účastí peer lektora (člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a zotavením) je realizována na Katedře sociální práce VŠPJ od roku 2017 jako součást povinného předmětu. Cílem kurzu je porozumět konceptu zotavení, zdůraznit hodnotu zkušenostního vědění (experiential knowledge) a využít jeho potenciál ve vzdělávání budoucích sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků. "Na workshopu zažijete, jak taková výuka může vypadat a že téma zotavení se týká každého z nás.

    Lektoři:

    • PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. (odborná asistentka VŠPJ, KSP)
    • MUDr. Magda Dosbabová (externí lektor, VŠPJ)

    Místo konání

    Konference letos proběhne na dvou místech:

    • v aulách Vysoké školy polytechnické Jihlava - zde proběhne zahájení konference, předání ceny Pečující roku a programové bloky POS a CTSS
    • v Kině Dukla - zde proběhne programový blok RAV

    Obě místa jsou od sebe vzdálená asi 10 minut pěšky.


    6. června, Jihlava

    Pečující roku 2024


    Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s hendikepem či dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Ukažme pečujícím, že na svou situaci nejsou sami. Jejich obětavost a životní příběhy zaslouží naše uznání.    .