úterý 24. 11. ONLINE

Fórum zaměstnanosti  2020

Zaměstnanec 4.0:
jak se připravit na digitální éru?

Jak se připravit na digitální éru?

Český trh práce prochází největší proměnou za poslední dekádu. Desetitisíce pracovních míst i samotné firmy ohrožují dopady pandemické krize, která prudce zrychluje digitální transformaci řady odvětví i globální ekonomiky.

Jak ve složité situaci jednoduše posílit trh práce a sociální systém? A mohou systémové změny, kterými lze podpořit vzdělávání zaměstnanců, zvýšit naši produktivitu a vytáhnout Česko z pasti levné práce?

Odpovědi na aktuální otázky rezonující na českém trhu práce nabídl druhý ročník konference Fórum zaměstnanosti, kterou organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Děkujeme, že jste se zapojili také. 
 

Program a videozáznamy konference

Dopolední přednáškový blok

Vzdělávání jako klíčový nástroj, který nám pomůže vyjít z krize co nejlépe

Analytik pracovního trhu ze společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský představí nejnovější data, jak český trh práce prošel krizovým rokem 2020. Zaměří se vzdělání jako prioritu pro rozvoj pracovního týmu a jak firmy mohou přispět k vnímání sebevzdělávání jako klíčové investice.

Ve vystoupení zazní:
Co se od jara stalo na trhu práce?
Kdo si práci lépe udrží nebo se posune k zajímavější činnosti?  Na kterých pozicích si lidé, potažmo firmy nejvíce konkurují?
Jak odbourat stereotypy při rozvoji zaměstnanců vzdělávání zaměstnanců a kudy vede cesta pro co nejlepší využití jejich potenciálu. A také jaká je v tom role firem a státu?

Digitální transformace jako největší trend současnosti

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar popíše průběh “digitální revoluce”, ke které nás donutila koronavirová krize. Zaměří se na to, jak ze současné divoké fáze během pandemie začlenit digitalizaci do českých firem natrvalo.

Ve vystoupení zazní:
Kdo přijde o práci?
Cesta k úspěšné transformaci: co musí udělat zaměstnavatelé a co zaměstnanci. Jaká je v tomto role státu?
Připravme se na zánik míst s nízkými nároky na kompetence.
Co z toho akcelerovala pandemická krize?
Umíme přijmout flexibilní formy práce?

Nové ekonomiky:
sdílená, digitální, ...

Hlavní ekonom Deloitte Česká republika David Marek popíše prudký vzestup nových ekonomik, ať už jim říkáme digitální, sdílená či jinak. Zhodnotí plusy a mínusy tohoto nástupu a připomene, že je nutné vytvořit i nové standardy pro pracovníky v těchto oborech.

Ve vystoupení zazní:
Transformace digitální ekonomiky a automatizace práce již probíhá a kovid krize ji značně akceleruje.
Až 51% pracovních činností lze nahradit roboty, koho se bude týkat?
Kreativní, kritické a technické myšlení, kdo jsou lišky a ježci a jaké metody fungují.
Číst, psát a počítat nestačí, naučme se kódovat.

Investice do českých zaměstnanců jako cesta z krize i pasti levné práce

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová shrne, co koronavirová krize ukázala za slabá místa na trhu práce a v sociálním systému. Zaměří se na systémové změny, kterými lze podpořit vzdělávání zaměstnanců, zvýšit tak jejich produktivitu a vytáhnout Česko z pasti levné práce.

Ve vystoupení zazní:

Kdo hledá práci a koho hledá trh práce?
Transformace ceny práce.  S čím souvisí produktivita práce, investice do zaměstnanců, flexibilita trhu práce. Kdo bude nejvíce těžit z automatizace a robotizace? Podpora celoživotního vzdělávání jako klíč k řešení problémů. Nezbytnost dalšího vzdělávání a rozvoj měkkých dovedností. Kvalitní pracovní podmínky, ochrana zaměstnanců.


Dopady krize, kam a jak dál?

Ekonomové Danuše Nerudová a Daniel Münich, a sociolog Martin Buchtík přiblíží dopady koronavirové krize na českou ekonomiku a společnost. Co se jen krátkodobě otřáslo a co je změnou trvalou? Jakým způsobem Česko co nejlépe a nejrychleji vytáhnout opět nahoru?

Diskuze se týkala zásadních témat v souvislosti se změnou struktury trhu práce, kdy kovidová krize působí jako akcelerátor. Jak to vidí ekonomové a sociolog? Jaké programy pomohou transformaci trhu práce, zjednodušení podmínek a stabilizace prostředí pro podnikatele, provázání podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikací, nové možnosti pro celoživotní průběžné vzdělávání ve spolupráci s vysokými a středními školami. Nezbytnost reformy vzdělávání, změna oborů vzdělávání.

Moderuje: David Klimeš


Jak se podnikatelé a firmy perou s pandemií?

S čím se museli zaměstnanci ve firmách vypořádat? Jak se adaptovali? Oklepou se podnikatelé a firmy v roce 2021 z krize? Své čerstvé zkušenosti přinesou ředitelka divize správa ČEZ Michaela Chaloupková, employee experience director Avast Martina Suchomelová a Jakub Vykoukal, HR ředitel designérské a sklářské společnosti Lasvit.

V diskuzi zazní, jaké formy státní pomoci a kontkrétně jaké programy podpory pomohly firmám v získávání zakázek a udržení zaměstnanců. Má covid testy zaměstnanců proplácet stát? Je potřeba práci z domova regulovat? Co všechno ovlivňuje možnosti jejího využívání? A jaké limity homeoffice má? Je potřeba změna legislativy k homeoffice?

Moderuje: Markéta Bidrmanová


Kudy vede cesta k práci 4.0?

Jana Adamcová z Institutu pro digitální ekonomiku, bývalý premiér Vladimír Špidla a exministr financí Ivan Pilný přiblíží budoucnost práce. Které obory zaniknou, které kvalifikace naopak budou nově poptávané? Jak se smíříme s roboty a digitalizací? A jak na tuto revoluci na pracovním trhu přichystat už nyní vzdělávací systém?

V diskuzi primárně zaznělo, jak příležitost dopadů krize nepromarnit. Diskutovalo se o tvorbě pracovních míst s přidanou hodnotou i o tom, kdo a jak bude na trhu práce nahrazen. Pandemie má vliv nejen na trh práce, ale i na vzdělávání. Jaká je vlastně kvalita distanční spolupráce a výuky? Pro koho a jak moc je důležitý sociální kontakt. Jak vnímáme pojem práce? Jsme regionálně nebo exportně orientovaná ekonomika? Jaké systémy ovlivňují průmyslovou revoluci? V čem diskutující vidí budoucnost?

Moderuje: David Klimeš


Zvykneme si na celoživotní vzdělávání?

Doba nás nutí místo jasně ohraničené školní přípravy a pak jedné práce na celý život vypracovat systém celoživotního zvyšování kvalifikace. Proděkanka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Barbora Bühnová, ředitel Nadačního fondu Eduzměna Zdeněk Slejška a Filip Mikschik ze StartupJobs zkusí najít ty správné pobídky, které by nás připravily na proces neustálého učení v průběhu celého profesního života.

Všechno je složité, ale jen do doby, než to dokážeme poprvé udělat. Proč je potřeba se učit celý život, co nám vzdělávání přináší? Co nám ukázala pandemie v oblasti vzdělávání? Otužila nás? Jaké máme nové zkušenosti? Naučme si využívat digitální svět jako nástroj. Proč v ČR nefunguje celoživotní vzdělávání? Proč je pro nás klíčová oblast podpory kariérového poradenství a rozvoj dalšího vzdělávání?

Moderuje: Markéta Bidrmanová


Konferencí a diskuzemi 

vás prováděli:

Markéta Bidrmanová

Do Seznamu, kde moderuje pořady Výzva a Den v ekonomice, přišla z Českého rozhlasu. Předtím byla mj. zahraniční korespondentkou ČRo Rádia Česko v Rakousku a ve Francii. Ekonomické reportáže točila pro Českou televizi, pro deník E15 psala komentáře. Vystudovala Německá a rakouská studia a Mediální studia, obojí na FSV UK.

David Klimeš

Komentátor na Aktuálně.cz a Českém rozhlasu Plus, držitel prestižní novinářské Ceny Karla Havlíčka Borovského a vysokoškolský pedagog komunikace na Univerzitě Karlově.

Děkujeme, že jste byli s námi při druhém ročníku konference Fórum zaměstnanosti ONLINE!

Konferenci můžete sledovat ze záznamu živého vysílání na youtube.


.