Bezpłatne szkolenie online!

Zapisz się żeby obejrzeć nagranie

PLAN SZKOLENIA:

Podczas webinaru omówię konkretne przypadki dzieci z niepełnosprawnościami:

- dziecko w wieku 2 lat z podejrzeniem autyzmu i/lub korowych zaburzeń widzenia; 

- dziecko w wieku 6 lat  z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu umiarkowanym z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD); 

- dziecko w wieku 12 lat z korowymi zaburzeniami widzenia (pierwsze i kolejne badanie).


.