Šta ćeš dobiti na grupnom 

Mogi online kursu?

Šta je Nemačka akademija?

Grupe za koje možeš da se prijaviš:

Nivo

Start

Termin

Tip kursa

A1.1

04.12.2023.

09.01.2024.

09.02.2024.

ponedeljak i sreda 17h

utorak i četvrtak 18.30

utorak 18.30 i petak 18.00

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

A1.2

22.11.2023.

18.12.2023.

10.01.2024.

10.01.2024.

sreda 18.30 i petak 20.00

ponedeljak i sreda 20.00

sreda 17.00

sreda i petak 20.00

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

Nemačka akademija

Mogi grupni kurs

A2.1

11.12.2023.

10.01.2024.

ponedeljak i sreda 18.30

sreda i petak 18.30

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

A2.2

14.11.2023.

18.12.2023.

utorak i četvrtak 20.00

ponedeljak i sreda 20.00

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

B1.1

09.01.2024.

09.01.2024.

utorak i četvrtak 20.00

utorak i četvrtak 18.30

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

B1.2

15.11.2023.

22.12.2023.

ponedeljak i sreda 17.00

sreda i petak 20.00

Mogi grupni kurs

Mogi grupni kurs

B2.1

12.01.2024.

ponedeljak i petak 18.30

Mogi grupni kurs

B2.2

15.12.2023.

utorak 18.30 i petak 18.00

Mogi grupni kurs


A CENA?Vaša najčešća pitanja:

.