نویسندهٔ این کتاب کیست؟

محمود پیرحیاتی

محمود پیرحیاتی مهندس معمار، عکاس و نویسنده است. وی با سال‌ها تجربه در زمینهٔ تغییر و تحول فردی، هم‌اکنون در مدرسهٔ تحول فردی به آموزش افراد علاقه‌مند می‌پردازد.

این کتاب چگونه آغاز می‌شود؟

یادم می آید جایی خواندم:«کسی می تواند خلاق هنری باشد که شخصیت فردی داشته باشد.»

و من سالها به این مسئله اندیشیدم که داشتن شخصیت فردی یعنی چه؟

من اما برای آن پاسخی یافته ام که ضمن تعریف ساده، ملموس و کاربردی، از آنجا که با آنها زندگی کرده ام می توانم با طیب خاطر بیشتری آنرا با خواننده دل آگاه و جان پرور در میان بگذارم.

راستش را بخواهید شخصیت فردی از نظر من شخصیتی است که آنرا از اجتماع، مدرک تحصیلی (بخوانید مدرک تحمیلی)، شغل و پرستیژ اجتماعی و دهها نمونه دیگر بدست نیاورده باشیم.

شخصیتِ فردیِ حقیقی، از راه تجربه کردن جوهر زندگی و لمسِ تمامیت آن بدست می آید.

بنابراین شخصیت خود جوهره ای است که فراتر از نام و نانِ زندگی به تو داده می شود. (که البته معتقدم قبلاً به همه انسانها شخصیتی یگانه، منحصر به فرد و فرزانه عطا شده).

آنچه نمی گذارد ما دارای فردیتی درخشان و شخصیتی مختص به خودمان شویم، دغدغه ای است برای نگارش این کتاب امید که مقبول خواننده فرهیخته باشد.