Na co se můžete ve výzvě těšit? 

Ohlasy na předprázdninovou rybníčkovou minivýzvu: 

.