ZODPOVĚZTE SI 27 OTÁZEK V TESTU


Budete mít černé na bílém, jak to s prací doopravdy máte. Čísla nelžou. :)

O mně

Jmenuji se Radka Lankašová. Přes 20 let se věnuji personalistice. V rámci kariérního poradenství pomáhám lidem, aby si ujasnili, zda chtějí setrvat v současném zaměstnání, nebo se posunout dál. Pokud se rozhodnou pro odchod, pomáhám jim nové zaměstnání, kde budou dlouhodobě spokojení.

.