Vpliv prehrane in prehranskih dopolnil na duševno zdravje

Tekom predavanja bomo pogledali povezavo med telesnim in psihičnim počutjem, pri čemer ima skrb za telesno zdravje pomemben vpliv na dobro psihično počutje. Tega bi bilo poudarjati več v preventivne namene, da se duševna motnja ne pojavi. Ob pojavu duševne motnje pa bomo poskušali osvetliti kako lahko z znanstveno dokazanimi dognanji preko prehranskih dodatkov ali sprememb v prehrani pospešimo vrnitev nazaj k ozdravitvi.

Prijavi se tudi na katerega izmed naših drugih dogodkov v sklopu Kako si? Usklajeno z duhom in telesom.

.