Klára`s English Newsletter byl ukončen. 

Rozesílám teď newsletter pro lektory. Jmenuje se EdTech Newsletter. Chcete? 

.