Optodysleksja i kolorowe maski

3 dniowe szkolenie online (BEZPŁATNE) 

Dzień 1

- optodysleksja - co to znaczy i czym różni się od dysleksji? 

- czy problemy wzrokowe powodują trudności w nauce i podczas czytania? 

- jakiej pomocy potrzebuje dziecko?

- zaburzenia widzenia - które korelują z dysleksją, a które nie?

Dzień 2

- kolorowe maski - czy filtry mają znaczenie?

- historia i zastosowanie filtrów

- jakie zaburzenia korelują z nieprawidłową percepcją tła? 

- jak możemy pomóc dziecku?

Dzień 3

- jaki jest schemat postępowania optometrycznego u dziecka, które ma trudności z nauką? 

- jakie badania widzenia należy wykonać?

- kiedy jesteśmy pewni, że dziecko nie ma optodysleksji?

- jak dobrać kolorowe filtry? 

- kto jeszcze może zmagać się z percepcją kolorów i tła?

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do optometrystów, okulistów i ortoptystów oraz pedagogów specjalnych, nauczycieli i rodziców! 

.