Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim pisnim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) udeležite mednarodne konference z naslovom SODOBNI IZZIVI V PREHRANSKI VERIGI, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke predstavili slovenski in tuji strokovnjaki oziroma znanstveniki.

Z mednarodno konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja prehranske verige, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na navedenih področjih.

Uradni jeziki predstavitve prispevkov bodo slovenski, hrvaški, srbski, nemški in angleški. Besedilo na predstavitvi naj bo tudi v angleškem jeziku. Izdan bo zbornik, kjer bodo objavljeni prispevki.

Tematski sklopi v okviru konference so:

 • EKOSISTEMSKE STORITVE,
 • KLIMATSKE IN OKOLJSKE SPREMEMBE,
 • SODOBNA MEHANIZACIJA V PREHRANSKI VERIGI,
 • INOVATIVNA UČNA OKOLJA,
 • POMEN SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA,
 • TRADICIONALNA IN INOVATIVNA PREDELAVA,
 • SAMOOSKRBA,
 • GOSPODARJENJE Z VODO,
 • PRIDELAVA V OMEJENIH POGOJIH,
 • SODOBNI IZZIVI V IZOBRAŽEVANJU,
 • POSTPANDEMSKO OKREVANJE V PREHRANSKI VERIGI,
 • POMEN OPRAŠEVALCEV IN ČEBELARSTVA ZA PREHRANSKO VERIGO,
 • IZZIVI V GOSTINSTVU IN TURIZMU,
 • KROŽNO GOSPODARSTVO IN ZELENI TURIZEM.

Prispevki so lahko tudi iz drugih tematskih sklopov, povezanih s prehransko verigo.

Prijava na konferenco je možna do vključno 20. 10. 2021. Tisti, ki želite aktivno sodelovati, v prijavnici napišite naslov prispevka in obvezno izberite tematski sklop uvrstitve vašega prispevka. Prejeli boste povratno informacijo o ustreznosti naslova in umestitve prispevka v izbran tematski sklop.

Navodila za pripravo pisnega prispevka

- Znanstveni prispevek:
obsegati mora 15-18 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 12 pt (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 10 pt), presledek med vrsticami je enojen. Napisani naj bodo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Navodila za pripravo znanstvenih prispevkov najdete TUKAJ

- Strokovni prispevek:
obsega do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami je enojen), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. Napisani naj bodo v jeziku udeleženca s povzetkom v angleškem jeziku ali v celoti v angleškem jeziku.

Navodila za pripravo strokovnih prispevkov najdete TUKAJ.

Navodila za oddajo prispevkov:

Vašo prijavo z naslovom ter oddajo celotnega prispevka pričakujemo najkasneje do vključno 30. novembra 2021 na e naslov mednarodna.konferenca@sc-s.si . Prejeli boste povratno informacijo glede ustreznosti prispevka.

Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov.

Prosimo, da upoštevate recenzijske komentarje in se držite podanih navodil glede priprave povzetkov in celotnih prispevkov.

Program konference bo dostopen na naši spletni strani od 9.1.2022.

Kotizacija za udeležbo s prispevkom

 100,00 € (cena vključuje 22% DDV)

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom zajema

 Udeležba na konferenci z aktivnim sodelovanjem in objava v izdanem zborniku konference.

Kotizacija za udeležbo brez prispevka

 50,00 € (cena vključuje 22% DDV)

Cena kotizacije za udeležbo brez prispevka zajema

 Udeležba na konferenci in strokovno gradivo.

Informacije glede plačila kotizacije

 a) Kotizacijo poravnate najkasneje do vključno 20. 12. 2021, pri čemer znesek nakažite na naš transakcijski račun – Šolski center Šentjur, odprt pri Upravi za javna plačila Žalec:

SI56 0110-06030705179

Namen plačila: Ime in priimek udeleženca

Referenca prejemnika: SI00 10101-120

IBAN: BSLJSI2X

Prejemnik:

Šolski center Šentjur,

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur

b) V kolikor je plačnik javni zavod, nam le-ta posreduje naročilnico najkasneje do vključno 20. 12. 2021 na elektronski naslov mednarodna.konferenca@sc-s.si

Naročilnico je potrebno poslati z navedbo imen vseh udeležencev, za katera bo plačilo izvedeno.

Za proračunske uporabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z veljavno zakonodajo o javnih plačilih.

Navodila za uporabo spletnega orodja Zoom in vse povezave preko katerih boste udeleženci lahko dostopali do konference vam bomo pravočasno posredovali na vaše elektronske naslove.

Vse dodatne informacije in tehnična podpora bodo na voljo na elektronskem naslovu mednarodna.konferenca@sc-s.si

Vljudno vabljeni!

Do dogodka še ...

00 dni
00 ur
00 minut
00 sekund

PRIJAVNICA 

Izpolnite spodnji obrazec z vsemi zahtevanimi podatki na dveh straneh in oddajte prijavo na dogodek.

KONTAKTI  ŠOLE

 • telefon tajništva (uradne ure, 9:00-12:00):  03/ 746 29 00
 • e-mail tajništva zavoda: tajnistvo@sc-s.si
 • e-mail  konference: mednarodna.konferenca@sc-s.si
.