Logo Fundacja Alegoria

Fundacja Alegoria

logo SPPT w Tarnowie

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
w Tarnowie

logo PPP Tarnów


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

Leliwa Tarnów

Urząd Miasta Tarnowa

zapraszają na konferencję:

dezINTEGRACJA,
czyli jak budować relacje
w nowej rzeczywistości?


28.09.2021r.


Miejsce konferencji:

Aula Zespołu Szkół Muzycznych im I. J. Paderewskiego w Tarnowie,

ul. Norberta Lippóczy'ego 4

 


Na konferencji dowiesz się o tym,

➡️ jak zmiany, których doświadczamy jako społeczeństwo i ludzkość, warunkują zachowania dzieci i młodzieży;

➡️ jakie doświadczenia są udziałem dzieci i młodzieży, która uczęszcza do tarnowskich szkół;

➡️ co w tej sytuacji może zrobić dyrektor, nauczyciel, rodzic.


Poznaj program i prelegentów


9:00 - 9:15 Powitanie

9:15 - 10:00 wystąpienie

WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK W MAGICZNYM TRÓJKĄCIE:
ANTROPOCEN - EDUKACJA - BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer  

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

10:00 - 10:45 wystąpienie

PRZYWIĄZANIE I RELACJE W CZASACH PANDEMII - DOŚWIADCZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dr n. med. Cezary Żechowski

Dr n. med. Cezary Żechowski

10:45 - 11:15 pytania do prelegentów

11:15 - 11:45 przerwa kawowa

11:45 - 12:30 wystąpienie

OD IZOLACJI DO INTEGRACJI - WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH
W TARNOWSKICH SZKOŁACH


1. ANALIZA KONDYCJI PSYCHICZNEJ UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W OPARCIU O BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ SPPT W TARNOWIE

mgr Agnieszka Latos

mgr Agnieszka Latos

2. COVID-OWY ŚWIAT. ZDROWIE PSYCHICZNE MŁODZIEŻY — PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TARNOWIE


mgr Karolina Zając-Feledyn

mgr Karolina Zając-Feledyn


mgr Piotr Wolak

mgr Piotr Wolak

12:30 - 13:15 wystąpienie

HISTORIE Z ŻYCIA NAUCZYCIELA I RODZICA ...
SPOSOBY NA RADZENIE SOBIE Z WYZWANIAMI W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI

mgr Sylwia Anderson-Hanney

mgr Sylwia Anderson - Hanney

13:15 - 13:45 pytania do prelegentów


14:00 zakończenie konferencji


Projekt współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

.