ONLINE EMAILOVÝ KURZ

PROBUĎ SVOU VNITŘNÍ BOHYNI

Buď sama sobě zdrojem síly. 

Buď sama sobě světlem v temnotě.


Začni ještě dnes!

Bohyně v nás je hybnou silou v našem životě.


Bohyně v nás ví, proč kráčí cestou svých snů a nemá potřebu se za to omlouvat.

Bohyně v nás ví, kdy se obrátit ke svým přátelům pro pomoc, a kdy požádat o vyšší vedení.


Bohyně v nás ví, kdy odpočívat, kdy tvořit a kdy plánovat. Ví, že se střídá světlo a tma a vede Tě bezpečně za všech okolností.

Je potřeba projít stezkou odvahy, na které se postavíš svým strachům a bolestem a překonáš je, abys ji mohla vysvobodit.

Vydej se na tuto cestu spolu se mnou, provedu Tě místy, kterých se sama bojíš.


.