نحوه استفاده از اعتبار هدیه 1+5


ابتدا وارد سایت تزول مارکت شوید 

سپس وارد حساب کاربری خود شوید.

 بعد از نمایش گزینه "دعوت از دوستان"

همانند عکس روی آن کلیک کنید.

کد دریافت شده را میتوانید به سه روش دلخواه

"email ، sms ، telegram"

.برای دوستان خود ارسال کنید


راهنمای استفاده از اعتبار هدیه "دعوت از دوستان" :

  * حداقل مبلغ سفارش، 30 هزار تومان باشد.

. مبلغ سفارش را، از طریق اعتبار خود پرداخت کنید * 

  * هنگام ثبت سفارش از گزینه "کسر از اعتبار" استفاده کنید.