Leki i laktacja: wakacyjny bootcamp!

BOOTCAMP

22-23 czerwca 2024

sobota 6 godzin

niedziela 6 godzin

Wiedza od podstaw

Program obejmuje fizjologię laktacji, przenikanie leków do mleka, podstawy farmakokinetyki. Przechodzimy od prostych informacji przez wiedzę bardziej zaawansowaną po umiejętności samodzielnej pracy ze źródłami. 

Nauka krytycznego myślenia

Ten kurs kładzie duży nacisk na naukę krytycznego myślenia w ocenie bezpieczeństwa stosowania leków w laktacji, w oparciu o dane naukowe. 

Umiejętności 

Uczestnicy nauczą się samodzielnie oceniać bezpieczeństwo stosowania leków w okresie laktacji, krytycznego podejścia do źródeł, współpracy interprofesjonalnej (w zależności od grupy) i podstaw komunikacji z pacjentem na podstawie symulowanych pacjentów.

Koszt uczestnictwa w bootcampie 1200zł  600zł przy zapisach do 7 czerwca 2024.

Zajęcia będą odbywały się na platformie Clickmeeting lub Teams. Będziemy korzystać z Jamborda, Menti, Mindomo i innych narzędzi - nie będzie nudy!

Zaplanowane moduły:

Wprowadzenie: Critical thinking skills w opiece laktacyjnej na przykładzie leków antykoncepcyjnych. 

Następnie:

Jak to się dzieje, że leki przenikają do mleka? I jakie to ma dla nas znaczenie?

Jak odbywa się przenikanie do mleka? Których leków tam nie będzie?

Gdzie szukać wartościowych informacji o lekach w laktacji - bonus - ciąża! 

Jakie są dostępne narzędzie wspierające dobór leków w laktacji?

Leki stosowane w leczeniu bólu brodawek - okiem farmaceuty

Najnowsze dane dotyczące leczenia zapalenia piersi. 

Galaktogogi i leki hamujące laktację — co warto wiedzieć w obliczu EBM. 

Grupa wybiera temat ósmy!

Grupa wybiera temat dziewiąty!

Ćwiczenie pierwsze - krytyczne podejście do źródeł w praktyce

Ćwiczenia na przypadkach

Praca w grupach

.