Hur har din ärvda livsroll, dina relations- och beteendemönster påverkat dig i livet? Vilka mönster kan du se som går vidare till kommande generationer?

Se webinaret nu som hjälper dig att skapa egenmakt och mening.

.