My Event Academy е първата практическа Академия за управление на събития в България. Тя предоставя възможност за обучение на бъдещи Ивент мениджъри, настоящи такива, както и за всички, които се интересуват от това, как да планират, организират и провеждат по-качествени събития от личен и професионален характер.


ОТ ПРАКТИЦИ ЗА ПРАКТИЦИ

Обученията в Академията се водят от лектори с дългогодишен опит в организирането на събития и се провеждат в сътрудничество с Международно Висше Бизнес Училище.

My Event Academy обявява записване за Основен клас: Ивент мениджър, който стартира през м. Септември 2020. Обучението ще бъде с продължителност 96 часа, в рамките на 3 месеца и е базово ниво от създадената практическа програма за Ивент мениджъри. Стартираме с 2 форми за участие - офлайн и онлайн:

  Участниците, които изберат присъствената форма на обучение (офлайн), ще имат възможност да учат и обменят идеи на живо с лектори-практици и съмишленици, в приятна и вдъхновяваща атмосфера.

  Онлайн обучението е опция, в която да се включите дистанционно от всяка точка на страната през специализирана дигитална платформа.

     За кого е подходящо обучението:

     • За настоящи Ивент мениджъри, които искат да надградят своите знания с най-актуалните тенденции в Събитийния мениджмънт;
     • За бъдещи Ивент мениджъри, които избират професионална реализация в тази област;
     • За любители, които имат интерес да организират събития от личен характер;
     • За всички, които искат да научат как се случват събития в офлайн и онлайн среда;
     • За търсещите иновативни решения при провеждане на събития.

     Какво включва програмата:


     9 МОДУЛА / лекции и практически задачи:

     Модул 1: Типове събития и основни етапи по организирането им; Модул 2: Създаване на събитие; Модул 3: Създаване на събитие за клиент; Модул 4: Маркетинг на събитие; Модул 5: Бюджет на събитие; Модул 6: Работа с подизпълнители; Модул 7: В деня на събитието; Модул 8: Професията Ивент мениджър; Модул 9: Бъдещето на Ивент мениджмънта.

     Модул 1: Типове събития и основни етапи по организирането им

     ✔ Тема 1: Въведение - Какво е Ивент мениджмънт? Видове събития. Компетенции и задължения. Разпределяне на проекти.

     Тема 2: Организационни умения - Базови организационни умения. Обща структура при създаване на събития.

     Тема 3: Организационни умения – Комуникация с клиенти. Как се избират локация, дата и продължителност на събитието?

     ✔ Тема 4: Бюджет – Изготвяне на бюджетна рамка. Реализиране на изготвен бюджет.

     ✔ Тема 5 : Програма – Концепция. Елементи на събитието. Криейтив. Сценарии.

     ✔ Тема 6: Управление на човешките ресурси – Вътрешни канали за комуникация. Управление на екипа. Комуникация с подизпълнители.

     ✔ Тема 7: В деня на събитието - Мониторинг в реално време. План за извънредни ситуации. Управление в условия на хаос.

     ✔ ✔  Бонус тема 8: След събитието – Оценка на събитието – силни и слаби страни. Измерване на успеха и контрол на процеса.

     Модул 2: Създаване на събитие

     ✔ Тема 1: Идея и концепция на събитие. Елементи на събитието.

     Тема 2: Криейтив. Сценарий.

     Тема 3: Организация на пространството.

     Тема 4: Създаване на социален елемент като част от събитието.

     Модул 3: Създаване на събитие за клиент

     ✔ Тема 1: Клиентски бриф и разчитане на клиентски бриф.

     Тема 2: Концепция. Елементи на събитието. Криейтив. Сценарий. План.

     Тема 3: Защита на идея пред клиент.

     Тема 4: Изготвяне на презентации, които продават.

     Тема 5: Бизнес етикет и протокол.

     Тема 6: Дигитален маркетинг.

     Тема 7: Оценка на комуникационни канали.

     Модул 4: Маркетинг на събитие

     ✔ Тема 1: Популяризиране на събитието - Популяризиране чрез ПР инструменти. Популяризиране чрез дигитален маркетинг.

     Тема 2: Таргет групи. Основни ползи от събитието за таргет групите.

     Тема 3: Брандинг - визуална идентичност.

     Тема 4: Storytelling.

     Тема 5: Различни комуникационни канали.

     Тема 6: Дигитален маркетинг.

     Тема 7: Оценка на комуникационни канали.

     Модул 5: Бюджет на събитие

     Тема 1: Бюджет – Изготвяне на бюджетна рамка. Реализиране на изготвен бюджет.

     Тема 2: Източници на финансиране - Осигуряване на нови източници на финансиране. Спонсорство и взаимен търговски интерес. Комуникация с потенциални спонсори и партньори.

     Тема 3: Плащания през системи като Paysera, Eventbrite и др.

     Модул 6: Работа с подизпълнители

     Тема 1: Правила за работа с подизпълнители.

     Тема 2: Изпълнение на проекта, особености на подготвителните и монтажни работи.

     Тема 3: Техническа поддръжка на събитието.

     Тема 4: Фото и видео заснемане.

     Тема 5: Визуални ефекти, оборудване и интерактивни технологии.

     Тема 6: Кетъринг - какво трябва да знаем? От А до.... висш пилотаж.

     Модул 7: В деня на събитието

     Тема 1: Мониторинг в реално време.

     Тема 2: План за извънредни ситуации.

     Тема 3: Управление в условия на хаос.

     Тема 4: Комуникация в условия на хаос.

     Тема 5: Психология на стреса.

     Модул 8: Професията Ивент мениджър

     Тема 1: Вътрешни канали за комуникация. Управление на екипа.

     Тема 2: Комуникация и active listening.

     Тема 3: Управление на конфликти.

     Тема 4: Емоционална интелигентност.

     Тема 5: Езикът на тялото.

     Тема 6: Как да преодолеем страха от публични изяви и говорене пред широка аудитория.

     Модул 9: Бъдещето на Ивент мениджмънта

     Тема 1: Събитията преди, сега и в бъдеще.

     Тема 2: Иновации в събитията в бъдеще.

     Тема 3: Дигитален ПР.

     Тема 4: Онлайн и офлайн събития две в едно.

     Тема 5: Тенденции в ефективната комуникация.

     Тема 6: Събития с кауза и мисия.

     Тема 7: Как да създаваме събития с емпатия.

     Тема 8: Невербална комуникация.

     * Темите в съответните модули показват обхвата на съдържанието на изготвената програма. Тъй като сферата на събитията е изключително динамична, е възможно тя да претърпи известни промени.

     Такса за участие:


     Такса ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ 
     15% отстъпка за записани двама
     До 21 Септември 2020 

     • Такса ОФЛАЙН (присъствен) клас - 1 595 лв. (за 1 участник)
     • Такса ОНЛАЙН клас - 1 170 лв. (за 1 участник)

     ЗАПИСВАНЕ
     До 21 Септември 2020

     • Такса ОФЛАЙН (присъствен) клас - 1 877 лв.
     • Такса ОНЛАЙН клас - 1 377 лв.

     Екипът на My Event Academy цени личния контакт с участниците. За нас е важно всеки един да получи специално внимание и отношение. Ето защо максималния брой участници е предвидено да бъде:

     • до 25 участници за офлайн форма на обучение
     • до 35 участници за онлайн форма на обучение.

        Водещи лектори:


        ДЕСИСЛАВА АВДЖИЕВА


        Десислава е основател и оперативен директор на агенция Алтърнатив Адвъртайзинг, която е насочена към разработване на креативни комуникационни стратегии на брандове, създаване и организиране на събития. Агенцията внедрява иновации в събитията и комуникационните стратегии, сред които виртуална и добавена реалност. Освен концептуално измисляне на събития и книги-игри, екипът на агенцията и Десислава Авджиева предават своите умения в бранша си чрез участие в различни събития и създаване на обучителни модули.

        НАДЕЖДА ВАНЕВА

        Надежда е основател и директор комуникации в маркетингова агенция 3 CON. Журналист и рекламист с повече от 15 г. опит в организирането на специални бизнес събития. Тя е единственият български комуникационен експерт, чийто опит и случаи от практиката са включени в сборника за 2017 г. на американското издание PR News.

        АНТОНИЯ КЕРЧЕВА

        Антония е експерт в сферата на конгресния мениджмънт и управлението на бизнес събития, треньор по емоционална интелигентност и мотивационен коуч. Като част от мениджърския екип на Компания за международни конгреси - CIC е управлявала успешно над 500 събития за повече от 240 организации.

        Допълнителни условия и ползи за участниците:


        НАЧАЛО И КРАЙ НА ОБУЧЕНИЕТО:
        от 23 Септември 2020 до 19 Декември 2020


        МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

        • Офлайн (присъствено): сградата на МВБУ, адрес: София 1407, ул. Винсент ван Гог 7
        • Онлайн: платформа на МВБУ, виртуална стая My Event Academy


        ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

        • Всеки участник, който завърши обучението в основен клас - базово ниво, получава сертификат от Академията;
        • Всеки участник, който завърши базовото ниво на основния клас ще има възможност да продължи с ниво Практик и да получи официална Диплома за професионална квалификация;
        • Всеки участник получава достъп до платформата за обучение в МВБУ, ресурси и видеа от учебните занятия.


        My Event Academy е първата практическа Академия за управление на събития в България. Тя обединява експерти и професионалисти в сферата на събитийния мениджмънт, които предават и споделят своите знания и опит.

        Фокусът е върху практичните знания и умения чрез решаване на реални казуси, симулации на работни ситуации и други практически задачи.

        My Event Academy си партнира с Международно Висше Бизнес училище (МВБУ), акредитирано висше учебно заведение, с близо 30 години опит в образованието.

        „В Академията има място за всички - както за професионалисти в областта на Ивент мениджмънта, така и за любители, които организират събития в личен и професионален план. Обръщаме специално внимание  на компаниите, които наемат специалисти за организиране на ивентите им – те могат да изпратят свои служители на обучение при нас, за да си гарантират по-високо качество на услугата“, споделя Марина Григорова, основател на Академията.

        .