Oceń swoje 

umiejętności menedżerskie, 

zanim zrobi to twój szef :)

BADANE KOMPETENCJE:

Zarządzanie


Motywacja


Komunikacja


Kim jestem?

.