Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на НФ „Култура” по програма „Социално ангажирани изкуства”.

.