Více umění ve Vaší e-mailové schránce

Chcete vědět jako první o nových výstavách a ediční činnosti galerie?

Prohlédněte si prostory galerie

1ar(t)

100 m², druhý nejmenší soukromý veřejně přístupný park světa se studánkou Václava Ciglera zasvěcený umění i odpočinku, upravený architektem Josefem Pleskotem.

2ar(t)

Zenová zahrada architekta Josefa Pleskota pro umění a odpočinek vznikla po vzoru 1ar(t) na ploše 164 m².

Galerie Zdeněk Sklenář Litomyšl

Mariánská 1097, 570 01 Litomyšl

www.zdeneksklenar.cz

Galerie Zdeněk Sklenář Praha

Mikulandská 7, 110 00 Praha 1
bezbariérový přístup

www.zdeneksklenar.cz

.