Δωρεάν οδηγός by foteini.me

Θέλω να βάλω σε τάξη [...]

Θέλεις να ξεκινήσεις σήμερα; Σε αυτόν τον ΔΩΡΕΑΝ οδηγό έχω συγκεντρώσει όλα όσα χρειάζεσαι για τα πρώτα σου βήματα.

Έχω την αίσθηση, ότι οι σοφοί της σημερινής εποχής είναι οι άνθρωποι που θυμούνται ότι ανάμεσα στη σύλληψη μιας ιδέας και την υλοποίηση παρεμβάλλεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δημιουργίας.

By foteini.me

Happy reading!

.